ردیف نام کتابخانه شهر (استان) نوع تعداد مدارک تاریخ بروزرسانی
481

كتابخانه عمومی شهداي قم

قم (قم)

عمومی

16892 19 تیر 1396
482

كتابخانه جامع علوم و معارف قرآن كریم (مؤسسه معارف اسلامی امام رضا (ع))

قم (قم)

تخصصی

19314 8 اردیبهشت 1396
483

كتابخانه پژوهشكده مطالعات دینی فرهنگ

قم (قم)

تخصصی

4431 29 اردیبهشت 1392
484

كتابخانه آیت الله صافي گلپايگانى

قم (قم)

حوزوی

11729 20 تیر 1396
485

كتابخانه تخصصی ادبی و هنری دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم

قم (قم)

تخصصی

34500 10 تیر 1398
486

كتابخانه تخصصی مؤسسه شیعه شناسی

قم (قم)

تخصصی

5602 9 اسفند 1395
487

كتابخانه مركزی دانشگاه حضرت معصومه (س)

قم (قم)

دانشگاهی

11891 2 دی 1396
488

كتابخانه تخصصی تاریخ اسلام و ایران

قم (قم)

تخصصی

213668 18 فروردین 1398
489

كتابخانه گنجینه نور (مركز حفظ و نگهداری پژوهش ها و پایان نامه های قرآنی) مؤسسه معارف اسلامی امام رضا (ع)

قم (قم)

-

15810 9 اسفند 1391
490

كتابخانه تخصصی مهدویت و آینده پژوهی (دفتر تبليغات اسلامی حوزه علمیه قم)

قم (قم)

تخصصی

3748 17 آذر 1391
491

كتابخانه دانش آموزی (دفتر تبليغات اسلامی حوزه علمیه قم)

قم (قم)

عمومی

1264 5 اسفند 1392
492

كتابخانه مجمع عالی حكمت اسلامی

قم (قم)

تخصصی

14991 18 آذر 1397
493

کتابخانه تخصصی امامت

قم (قم)

تخصصی

7465 18 آذر 1397
494

کتابخانه تخصصی جهاد و شهادت (موسسه فرهنگی روایت سیره شهدا)

قم (قم)

تخصصی

6880 19 اسفند 1394
495

کتابخانه مرکز بررسی های اسلامی قم

قم (قم)

عمومی

37425 11 آذر 1397
496

کتابخانه زبانهای خارجی و منابع اسلامی

قم (قم)

-

36982 28 فروردین 1397
497

کتابخانه تخصصی مذاهب اسلامی

قم (قم)

تخصصی

7424 30 آبان 1394
498

کتابخانه تخصصی وهابیت پژوهی

قم (قم)

تخصصی

6631 23 آذر 1395
499

کتابخانه مطالعات اسلامی به زبان های اروپایی

قم (قم)

تخصصی

292082 28 فروردین 1397
500

کتابخانه مطالعات اسلامی زن و خانواده (قم)

قم (قم)

تخصصی

10977 16 آبان 1395