ردیف نام کتابخانه شهر (استان) نوع تعداد مدارک تاریخ بروزرسانی
281

كتابخانه بنياد دايرة المعارف اسلامی

تهران (تهران)

تخصصی

190102 1 اسفند 1402
282

كتابخانه مركز اسناد و مركز دائرة المعارف بزرگ اسلامى

تهران (تهران)

تخصصی

147667 16 بهمن 1391
283

كتابخانه ايرانشناسی مجلس شورای اسلامی

تهران (تهران)

تخصصی

32811 27 مهر 1388
284

كتابخانه و مركز اسناد بنياد ايران شناسى

تهران (تهران)

تخصصی

126737 18 مهر 1402
285

كتابخانه دانشكده ادبيات دانشگاه تهران

تهران (تهران)

دانشگاهی

76559 5 مهر 1393
286

كتابخانه و مركز اسناد سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

تهران (تهران)

تخصصی

9756 3 اسفند 1394
287

کتابخانه مدرسه علمیه خواهران فاطمیه (س) تهران

تهران (تهران)

حوزوی

3192 8 بهمن 1395
288

کتابخانه مدرسه علمیه خواهران فاطمة الزهراء (س) تهران

تهران (تهران)

حوزوی

5277 27 دی 1395
289

نمایندگی تهران و البرز - جامعه المصطفی (ص) العالمیه

تهران (تهران)

دانشگاهی

2347 15 دی 1402
290

کتابخانه و مرکز یادگیری دانشکده پزشکی

تهران (تهران)

دانشگاهی

53116 10 مهر 1402
291

کتابخانه شماره دو کانون اسلامی انصار

تهران (تهران)

عمومی

58347 3 بهمن 1396
292

کتابخانه انتشارات سمت

تهران (تهران)

تخصصی

15016 1 اسفند 1402
293

کتابخانه مرکزی قوه قضائیه

تهران (تهران)

تخصصی

4032 24 تیر 1397
294

كتابخانه مدرسه علمیه خواهران كوثر

تویسرکان (همدان)

حوزوی

4513 10 بهمن 1395
295

كتابخانه عمومی الغدیر تیران

تيران (اصفهان)

عمومی

7315 20 مهر 1388
296

كتابخانه عمومی جعفریه

جعفریه (قم)

عمومی

6089 15 اسفند 1396
297

کتابخانه مدرسه علمیه خواهران حضرت معصومه (س) جعفریه

جعفریه (قم)

حوزوی

4938 11 بهمن 1395
298

کتابخانه پردیس بین المللی ارس دانشگاه تهران

جلفا (آذربایجان شرقی)

دانشگاهی

3611 11 اسفند 1394
299

كتابخانه عمومی شماره يك جهرم

جهرم (فارس)

عمومی

15712 6 شهریور 1390
300

كتابخانه مدرسه علمیه خواهران الزهراء (س)

جویبار (مازندران)

حوزوی

4348 27 دی 1395