ردیف نام کتابخانه شهر (استان) نوع تعداد مدارک تاریخ بروزرسانی
441

کتابخانه تخصصی معارف اهل بیت(ع)

قم (قم)

تخصصی

6225 10 مهر 1402
442

كتابخانه عمومی - امانی خواهران پژوهشگاه علوم و معارف اسلامی (دفتر تبليغات اسلامی حوزه علمیه قم)

قم (قم)

عمومی

4078 20 مهر 1395
443

كتابخانه و مركز مدارک استانداری قم

قم (قم)

عمومی

7400 15 تیر 1387
444

کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی (دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)

قم (قم)

تخصصی

5900 18 مهر 1402
445

كتابخانه عمومي و امانی (دفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه قم)

قم (قم)

عمومی

54266 26 مرداد 1402
446

کتابخانه، مرکز اسناد و مدارک علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

قم (قم)

دانشگاهی

71170 30 بهمن 1402
447

كتابخانه تخصصی امام خمينی (ره)

قم (قم)

تخصصی

13026 10 تیر 1398
448

كتابخانه مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی (ره)

قم (قم)

دانشگاهی

82079 8 اردیبهشت 1393
449

كتابخانه دانشگاه باقر العلوم (ع)

قم (قم)

دانشگاهی

4385 30 اردیبهشت 1402
450

كتابخانه مركزی دانشگاه قم

قم (قم)

دانشگاهی

5404 26 مرداد 1402
451

كتابخانه بزرگ آيت الله العظمي مرعشی نجفی (ره)

قم (قم)

عمومی

201438 7 خرداد 1392
452

كتابخانه عمومی يادگار امام (ره)

قم (قم)

عمومی

18586 19 تیر 1396
453

كتابخانه پژوهشگاه انديشه سياسی اسلام

قم (قم)

تخصصی

12577 3 خرداد 1402
454

كتابخانه مركز پژوهشی دائرة المعارف علوم عقلی اسلامى

قم (قم)

تخصصی

20484 9 آذر 1395
455

كتابخانه آستانه مقدس حضرت فاطمه معصومه (س)

قم (قم)

عمومی

100869 8 شهریور 1402
456

كتابخانه عمومی آيت الله حائری (فيضيه)

قم (قم)

حوزوی

45554 3 بهمن 1402
457

كتابخانه حضرت معصومه (س) جامعه الزهراء (س)

قم (قم)

حوزوی

40038 18 مرداد 1402
458

كتابخانه عمومی نابینایان

قم (قم)

تخصصی

2459 18 تیر 1390
459

كتابخانه عمومی ریحانه النبی (س)

قم (قم)

عمومی

16353 19 تیر 1396
460

كتابخانه عمومی مریم (س)

قم (قم)

عمومی

21210 19 تیر 1396