ردیف نام کتابخانه شهر (استان) نوع تعداد مدارک تاریخ بروزرسانی
541

کتابخانه پردیس بین الملل كیش دانشگاه تهران

كیش (هرمزگان)

دانشگاهی

17356 26 دی 1397
542

كتابخانه مدرسه علمیه خواهران الزهراء (س)

گراش (فارس)

حوزوی

4786 4 بهمن 1395
543

کتابخانه میرداماد

گرگان (گلستان)

عمومی

73926 27 دی 1402
544

كتابخانه مدرسه علمیه خواهران صدیقه فاطمه (س)

گرگان (گلستان)

حوزوی

4638 3 بهمن 1395
545

کتابخانه مدرسه علمیه خواهران الزهراء (س) گرگان

گرگان (گلستان)

حوزوی

8730 5 بهمن 1395
546

كتابخانه عمومی حافظ

گرگان (گلستان)

عمومی

6102 27 تیر 1390
547

كتابخانه عمومی بشارت

گرگان (گلستان)

عمومی

17300 29 شهریور 1390
548

کتابخانه مدرسه علمیه خواهران حضرت ولیعصر (ع) گرمی

گرمی (اردبیل)

حوزوی

2956 28 دی 1395
549

کتابخانه مدرسه علمیه خواهران صدیقه کبری (س) گلپایگان

گلپایگان (اصفهان)

حوزوی

2381 8 بهمن 1395
550

کتابخانه مدرسه علمیه خواهران فاطمة الزهراء (س) گله دار

گله دار (فارس)

حوزوی

2566 4 بهمن 1395
551

کتابخانه مدرسه علمیه خواهران الزهراء (س) لردگان

لردگان (چهار محال و بختیاری)

حوزوی

3527 5 بهمن 1395
552

كتابخانه مدرسه علمیه خواهران الزهراء (س)

مباركه (اصفهان)

حوزوی

3750 3 بهمن 1395
553

كتابخانه عمومی آیت الله مقدسی (ره)

محلات (مرکزی)

عمومی

11824 8 بهمن 1390
554

كتابخانه عمومی علامه طباطبايی (ره)

محلات (مرکزی)

عمومی

18365 8 بهمن 1390
555

كتابخانه عمومی خواجه نصیر

مراغه (آذربایجان شرقی)

عمومی

5036 18 آذر 1389
556

كتابخانه عمومی مراغه

مراغه (آذربایجان شرقی)

عمومی

21496 19 آذر 1388
557

كتابخانه عمومی كوثر مرند

مرند (آذربایجان شرقی)

عمومی

13308 15 مرداد 1389
558

كتابخانه عمومی یكانكهریز

مرند (آذربایجان شرقی)

عمومی

7097 21 مرداد 1389
559

كتابخانه عمومی هرزند جديد

مرند (آذربایجان شرقی)

عمومی

6838 13 مرداد 1389
560

كتابخانه عمومی پارك شهر مرند

مرند (آذربایجان شرقی)

عمومی

10874 10 مرداد 1389