ردیف نام کتابخانه شهر (استان) نوع تعداد مدارک تاریخ بروزرسانی
1

كتابخانه آستانه مقدس حضرت فاطمه معصومه (س)

قم (قم)

عمومی

61381 18 آذر 1393
2

كتابخانه امام خميني (ره) شهر قنوات

قنوات (قم)

عمومی

5090 27 آذر 1391
3

كتابخانه اهل قلم (دفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه قم)

قم (قم)

تخصصی

13850 7 اسفند 1392
4

كتابخانه آیت الله العظمی بروجردی (مسجد اعظم)

قم (قم)

عمومی

51662 22 آذر 1395
5

كتابخانه آیت الله صافی گلپايگانى

قم (قم)

حوزوی

11729 20 تیر 1396
6

كتابخانه بزرگ آيت الله العظمي مرعشی نجفی (ره)

قم (قم)

عمومی

201438 7 خرداد 1392
7

كتابخانه پردیس فارابی دانشگاه تهران

قم (قم)

دانشگاهی

46169 27 آذر 1396
8

كتابخانه پژوهشگاه انديشه سياسی اسلام

قم (قم)

تخصصی

12577 3 خرداد 1402
9

كتابخانه پژوهشكده مطالعات دینی فرهنگ

قم (قم)

تخصصی

4431 29 اردیبهشت 1392
10

كتابخانه تخصصی ادبی و هنری (دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)

قم (قم)

تخصصی

38179 31 اردیبهشت 1402
11

كتابخانه تخصصی ادبیات

قم (قم)

تخصصی

48979 28 مهر 1394
12

کتابخانه تخصصی امام جعفر صادق (ع)

قم (قم)

تخصصی

2245 8 آبان 1395
13

کتابخانه تخصصی امام حسین (علیه السلام)

قم (قم)

تخصصی

5834 13 اردیبهشت 1393
14

كتابخانه تخصصی امام خمينی (ره)

قم (قم)

تخصصی

13026 10 تیر 1398
15

کتابخانه تخصصی امامت

قم (قم)

تخصصی

7382 22 تیر 1399
16

كتابخانه تخصصی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلام (دفتر تبليغات اسلامی حوزه علمیه قم)

قم (قم)

تخصصی

48582 20 مهر 1395
17

كتابخانه تخصصی پژوهشكده حج و زیارت

قم (قم)

تخصصی

25782 18 فروردین 1398
18

كتابخانه تخصصی تاریخ اسلام و ایران

قم (قم)

تخصصی

213668 18 فروردین 1398
19

کتابخانه تخصصی تبلیغ (دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)

قم (قم)

تخصصی

6900 17 آذر 1395
20

کتابخانه تخصصی جهاد و شهادت (موسسه فرهنگی روایت سیره شهدا)

قم (قم)

تخصصی

6880 19 اسفند 1394