ردیف نام کتابخانه شهر (استان) نوع تعداد مدارک تاریخ بروزرسانی
341

كتابخانه امام صادق (ع) زابل

زابل (سیستان و بلوچستان)

حوزوی

3945 8 دی 1392
342

كتابخانه مركزی امام جعفر صادق (ع)

زاهدان (سیستان و بلوچستان)

حوزوی

9350 26 مهر 1392
343

كتابخانه مركزی دارالعلوم زاهدان

زاهدان (سیستان و بلوچستان)

حوزوی

23035 18 دی 1396
344

کتابخانه مدرسه علمیه خواهران کوثر (س) زاویه

زاویه (مرکزی)

حوزوی

3613 3 بهمن 1395
345

كتابخانه عمومی زرين شهر

زرين شهر (اصفهان)

عمومی

12925 17 مهر 1388
346

كتابخانه عمومی روزبه زنجان

زنـجان (زنجان)

عمومی

14648 5 اسفند 1389
347

كتابخانه مدرسه علمیه خواهران الزهراء (س )

زنـجان (زنجان)

حوزوی

5929 10 بهمن 1395
348

كتابخانه عمومی حکیم مدرس زنوزی

زنوز (آذربایجان شرقی)

عمومی

11504 12 مرداد 1389
349

كتابخانه مدرسه علمیه خواهران الزهراء (س)

ساری (مازندران)

حوزوی

6867 10 بهمن 1395
350

کتابخانه مدرسه علمیه خواهران حضرت نرجس (س) ساری

ساری (مازندران)

حوزوی

3459 8 بهمن 1395
351

کتابخانه مدرسه علمیه خواهران فاطمة الزهراء (س) ساوه

ساوه (مرکزی)

حوزوی

4958 4 بهمن 1395
352

كتابخانه عمومی دكتر علی شريعتی

سبزوار (خراسان رضوی)

عمومی

15388 12 اسفند 1390
353

کتابخانه امام رضا (ع) سبزوار (آستان قدس رضوی ع)

سبزوار (خراسان رضوی)

عمومی

22499 16 آبان 1395
354

کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی دانشگاه حکیم سبزواری

سبزوار (خراسان رضوی)

دانشگاهی

45868 25 دی 1402
355

كتابخانه عمومی علامه فاضل شربيانى

سراب (آذربایجان شرقی)

عمومی

5383 9 شهریور 1389
356

كتابخانه عمومی سراب دوره

سراب دوره (لرستان)

عمومی

7046 16 دی 1390
357

كتابخانه عمومی دكتر علی شریعتی

سرخس (خراسان رضوی)

عمومی

13710 17 دی 1390
358

كتابخانه امام رضا  (ع) (آستان قدس رضوی ع)

سرخس (خراسان رضوی)

عمومی

29486 16 آبان 1395
359

کتابخانه مدرسه علمیه خواهران فاطمه (س) سقز

سقز (کردستان)

حوزوی

2105 10 بهمن 1395
360

کتابخانه مدرسه علمیه فاطمة الزهراء (س) سلماس

سلماس (آذربایجان غربی)

حوزوی

2031 28 دی 1395