ردیف نام کتابخانه شهر (استان) نوع تعداد مدارک تاریخ بروزرسانی
1

کتابخانه حوزه علمیه خواهران کوثر (س) آباده

آباده (فارس)

حوزوی

2239 8 بهمن 1395
2

كتابخانه عبد الله خفیف

شیراز (فارس)

عمومی

10075 28 خرداد 1391
3

كتابخانه عمومی ابوريحان بيرونى

شیراز (فارس)

عمومی

18591 10 مهر 1388
4

كتابخانه عمومی اشكنان

اشكنان (فارس)

عمومی

12660 29 خرداد 1389
5

كتابخانه عمومی خرامه

شیراز (فارس)

عمومی

13013 13 مهر 1388
6

كتابخانه عمومی سعدى

شیراز (فارس)

عمومی

9182 18 مهر 1388
7

كتابخانه عمومی شماره دو آباده

آباده (فارس)

عمومی

13372 18 مهر 1388
8

كتابخانه عمومی شماره یك آباده

آباده (فارس)

عمومی

13372 20 مهر 1388
9

كتابخانه عمومی شماره يك جهرم

جهرم (فارس)

عمومی

15712 6 شهریور 1390
10

كتابخانه عمومی شماره یك كازرون

كازرون (فارس)

عمومی

15710 13 مهر 1388
11

كتابخانه عمومی شهید آیت الله مطهری (ره)

نورآباد ممسنى (فارس)

عمومی

14052 23 مهر 1388
12

كتابخانه عمومی ملا شفیع ارسنجانی

ارسنجان (فارس)

عمومی

10520 13 مهر 1388
13

كتابخانه عمومی میمند

ميمند (فارس)

عمومی

14040 20 مهر 1388
14

کتابخانه مدرسه علمیه الزهراء (س) آباده طشک

آباده طشک (فارس)

حوزوی

2239 11 بهمن 1395
15

كتابخانه مدرسه علمیه خواهران الزهراء (س)

گراش (فارس)

حوزوی

4786 4 بهمن 1395
16

کتابخانه مدرسه علمیه خواهران الزهراء (س) استهبان

استهبان (فارس)

حوزوی

3028 10 بهمن 1395
17

کتابخانه مدرسه علمیه خواهران الزهراء (س) شیراز

شیراز (فارس)

حوزوی

2243 30 دی 1395
18

کتابخانه مدرسه علمیه خواهران الزهراء (س) کازرون

كازرون (فارس)

حوزوی

2356 10 بهمن 1395
19

كتابخانه مدرسه علمیه خواهران فاطمة الزهراء (س)

داراب (فارس)

حوزوی

3434 30 دی 1395
20

كتابخانه مدرسه علمیه خواهران فاطمة الزهراء (س)

شیراز (فارس)

حوزوی

3863 4 اسفند 1395