ردیف نام کتابخانه شهر (استان) نوع تعداد مدارک تاریخ بروزرسانی
21

كتابخانه مدرسه علمیه خواهران فاطمة الزهراء (س)

اردكان (یزد)

حوزوی

3654 3 بهمن 1395
22

كتابخانه عمومی ملا شفیع ارسنجانی

ارسنجان (فارس)

عمومی

10520 13 مهر 1388
23

كتابخانه دانشگاه صنعتی اروميه

اروميه (آذربایجان غربی)

دانشگاهی

10163 5 آبان 1392
24

کتابخانه مدرسه علمیه خواهران الزهراء (س) ارومیه

اروميه (آذربایجان غربی)

حوزوی

3110 29 دی 1395
25

کتابخانه مدرسه علمیه خواهران الزهراء (س) استهبان

استهبان (فارس)

حوزوی

3028 10 بهمن 1395
26

كتابخانه عمومی اسفهلان

اسفهلان (آذربایجان شرقی)

عمومی

7130 21 مرداد 1389
27

كتابخانه عمومی شهید مطهری اسكو

اسكو (آذربایجان شرقی)

عمومی

8162 25 مرداد 1389
28

كتابخانه عمومی اسكو

اسكو (آذربایجان شرقی)

عمومی

14163 13 مرداد 1389
29

کتابخانه مدرسه علمیه خواهران فاطمة الزهراء (س) اسلام آباد غرب

اسلام آباد غرب (کرمانشاه)

حوزوی

2174 2 بهمن 1395
30

كتابخانه عمومی اشكنان

اشكنان (فارس)

عمومی

12660 29 خرداد 1389
31

كتابخانه عمومی رهنان شماره يك

اصفهان (اصفهان)

عمومی

9498 18 مهر 1388
32

كتابخانه عمومی ارشاد

اصفهان (اصفهان)

عمومی

12635 4 شهریور 1388
33

كتابخانه عمومی علامه نايينى

اصفهان (اصفهان)

عمومی

5688 21 مهر 1388
34

كتابخانه عمومی اژیه

اصفهان (اصفهان)

عمومی

7650 23 مهر 1388
35

كتابخانه عمومی شهيد مفتح

اصفهان (اصفهان)

عمومی

12820 29 مرداد 1388
36

كتابخانه عمومی توحيد

اصفهان (اصفهان)

عمومی

16987 27 مرداد 1388
37

كتابخانه عمومی امير قلی امينى

اصفهان (اصفهان)

عمومی

11119 26 مرداد 1388
38

كتابخانه عمومی صائب

اصفهان (اصفهان)

عمومی

13641 26 مرداد 1388
39

كتابخانه عمومی ولی عصر (ع)

اصفهان (اصفهان)

عمومی

20468 30 مرداد 1388
40

كتابخانه عمومی ابن مسكویه

اصفهان (اصفهان)

عمومی

21216 13 مرداد 1388