ردیف نام کتابخانه شهر (استان) نوع تعداد مدارک تاریخ بروزرسانی
601

كتابخانه حسينيه امام رضا (ع) (آستان قدس رضوی ع)

مشهد (خراسان رضوی)

عمومی

24049 16 آبان 1395
602

كتابخانه مجتمع فرهنگی امام خمينی (ره) (آستان قدس رضوی ع)

مشهد (خراسان رضوی)

عمومی

19033 16 آبان 1395
603

كتابخانه تخصصی موزه آستان قدس رضوی (ع)

مشهد (خراسان رضوی)

تخصصی

5719 16 آبان 1395
604

كتابخانه ثامن الائمه (ع) (آستان قدس رضوی ع)

مشهد (خراسان رضوی)

عمومی

2439 16 آبان 1395
605

كتابخانه امام سجاد (ع) (آستان قدس رضوی ع)

مشهد (خراسان رضوی)

عمومی

10222 16 آبان 1395
606

كتابخانه بنياد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوى (ع)

مشهد (خراسان رضوی)

تخصصی

31640 16 آذر 1392
607

كتابخانه دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید بهشتی

مشهد (خراسان رضوی)

دانشگاهی

17003 18 اسفند 1394
608

كتابخانه عمومی شهید باهنر

مشهد (خراسان رضوی)

عمومی

22874 19 بهمن 1390
609

كتابخانه عمومی باقر العلوم (ع)

مشهد (خراسان رضوی)

عمومی

10342 20 دی 1390
610

كتابخانه تخصصی دفاع مقدس

مشهد (خراسان رضوی)

تخصصی

3539 21 دی 1390
611

كتابخانه عمومی طبرسی

مشهد (خراسان رضوی)

عمومی

15789 21 دی 1390
612

كتابخانه عمومی شهید مدرس

مشهد (خراسان رضوی)

عمومی

10916 12 اسفند 1390
613

كتابخانه عمومی شهید مطهری

مشهد (خراسان رضوی)

عمومی

12799 12 اسفند 1390
614

كتابخانه عمومی فردوسی

مشهد (خراسان رضوی)

عمومی

16022 28 بهمن 1390
615

كتابخانه عمومی دكتر شریعتی

مشهد (خراسان رضوی)

عمومی

15074 12 اسفند 1390
616

كتابخانه جامعة المصطفی (ص) العالمیه، واحد مشهد مقدس

مشهد (خراسان رضوی)

حوزوی

13846 17 آذر 1395
617

کتابخانه مدرسه علمیه عالی نواب

مشهد (خراسان رضوی)

حوزوی

18693 14 دی 1402
618

كتابخانه مركز آموزش عالی ثامن الحجج (ع)

مشهد (خراسان رضوی)

دانشگاهی

12963 31 تیر 1392
619

كتابخانه مدرسه علمیه پیروان حضرت زهرا (س)

مشهد (خراسان رضوی)

حوزوی

3017 15 بهمن 1392
620

کتابخانه مستقل تخصصی حضرت صاحب الزمان (عج)

مشهد (خراسان رضوی)

تخصصی

2555 22 تیر 1399