ردیف نام کتابخانه شهر (استان) نوع تعداد مدارک تاریخ بروزرسانی
261

كتابخانه مؤسسه آموزش عالی حوزوی خواهران كوثر

تهران (تهران)

حوزوی

9365 10 بهمن 1395
262

كتابخانه مدرسه علمیه خواهران حضرت خدیجه (س)

تهران (تهران)

حوزوی

8580 10 بهمن 1395
263

كتابخانه مركزی كانون اسلامی انصار

تهران (تهران)

عمومی

65435 14 آذر 1396
264

كتابخانه تخصصی قرآنی سازمان دارالقرآن الكریم

تهران (تهران)

تخصصی

2023 5 اردیبهشت 1390
265

كتابخانه وزارت امور خارجه

تهران (تهران)

تخصصی

206185 23 خرداد 1390
266

كتابخانه پردیس علوم دانشگاه تهران

تهران (تهران)

دانشگاهی

37713 2 دی 1396
267

كتابخانه مركزی كشاورزى

تهران (تهران)

تخصصی

19567 16 اسفند 1391
268

كتابخانه مركزی و مركز اسناد دانشگاه علامه طباطبایی

تهران (تهران)

دانشگاهی

61956 24 فروردین 1395
269

كتابخانه مركزی و مركز اسناد دانشگاه الزهراء (س)

تهران (تهران)

دانشگاهی

72217 29 بهمن 1394
270

کتابخانه پژوهشکده بیمه

تهران (تهران)

تخصصی

15311 27 دی 1402
271

كتابخانه پژوهشگاه علوم و فناوری رنگ

تهران (تهران)

تخصصی

5284 29 دی 1391
272

كتابخانه مركزی و مركز اسناد دانشگاه صنعتی خواجه نصير الدين طوسى

تهران (تهران)

دانشگاهی

78547 18 بهمن 1402
273

كتابخانه و موزه ملی ملك

تهران (تهران)

عمومی

34492 5 اردیبهشت 1397
274

كتابخانه آيت الله حكيم (ره) (آستان قدس رضوی ع)

تهران (تهران)

عمومی

21140 16 آبان 1395
275

كتابخانه مركز تحقيقات امام علی علیه السلام

تهران (تهران)

تخصصی

2062 24 تیر 1394
276

كتابخانه مركزی دانشگاه صنعتي شريف

تهران (تهران)

دانشگاهی

103230 23 شهریور 1390
277

كتابخانه مركزی و مركز اطلاع رسانی دانشگاه شاهد

تهران (تهران)

دانشگاهی

135385 19 بهمن 1394
278

كتابخانه مركزی و مركز اسناد دانشگاه تهران

تهران (تهران)

دانشگاهی

29998 21 فروردین 1398
279

كتابخانه مجلس شورای اسلامى

تهران (تهران)

عمومی

366708 3 مرداد 1392
280

كتابخانه مدرسه عالی شهيد مطهری (ره)

تهران (تهران)

حوزوی

19874 28 مرداد 1393