ردیف نام کتابخانه شهر (استان) نوع تعداد مدارک تاریخ بروزرسانی
161

كتابخانه مركزی و مركز اسناد دانشگاه مازندران

بابلسر (مازندران)

دانشگاهی

94969 16 اسفند 1396
162

كتابخانه مركزی دانشگاه شهركرد

شهر كرد (چهار محال و بختیاری)

دانشگاهی

35114 14 آذر 1388
163

كتابخانه دانشگاه صنعتی اروميه

اروميه (آذربایجان غربی)

دانشگاهی

10163 5 آبان 1392
164

کتابخانه مرکزی دانشگاه ایلام

ايلام (ایلام)

دانشگاهی

54443 26 بهمن 1402
165

كتابخانه مركزی و مركز اسناد دانشگاه علامه طباطبایی

تهران (تهران)

دانشگاهی

61956 24 فروردین 1395
166

كتابخانه دانشگاه علوم پزشكی جندی شاپور

اهواز (خوزستان)

دانشگاهی

15856 27 دی 1388
167

كتابخانه مركزی و مركز اسناد دانشگاه الزهراء (س)

تهران (تهران)

دانشگاهی

72217 29 بهمن 1394
168

كتابخانه مركزی و مركز اسناد دانشگاه شهيد چمران

اهواز (خوزستان)

دانشگاهی

19985 19 اسفند 1388
169

كتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

قم (قم)

دانشگاهی

45028 22 مرداد 1402
170

كتابخانه مركزی دانشگاه صنعتی شاهرود

شاهرود (سمنان)

دانشگاهی

27461 25 تیر 1388
171

كتابخانه دانشكده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه كاشان

كاشان (اصفهان)

دانشگاهی

73085 1 اسفند 1402
172

كتابخانه دانشكده علوم انسانی دانشگاه سمنان

سمنان (سمنان)

دانشگاهی

25632 26 اسفند 1394
173

كتابخانه مركزی دانشگاه بين المللی امام خمينی (ره) قزوين

قزوين (قزوین)

دانشگاهی

95716 18 دی 1396
174

كتابخانه دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید بهشتی

مشهد (خراسان رضوی)

دانشگاهی

17003 18 اسفند 1394
175

كتابخانه مركزی و مركز اسناد دانشگاه تهران

تهران (تهران)

دانشگاهی

29998 21 فروردین 1398
176

كتابخانه دانشكده ادبيات دانشگاه تهران

تهران (تهران)

دانشگاهی

76559 5 مهر 1393
177

كتابخانه دانشگاه مفيد

قم (قم)

دانشگاهی

107068 30 شهریور 1402
178

كتابخانه دانشگاه فرهنگیان پردیس حضرت معصومه (س) . واحد خواهران قم

قم (قم)

دانشگاهی

9727 12 بهمن 1394
179

كتابخانه دانشگاه علوم پزشكی بابل

بابل (مازندران)

دانشگاهی

31500 5 آذر 1392
180

کتابخانه دانشگاه علوم اسلامی رضوى (ع)

مشهد (خراسان رضوی)

دانشگاهی

41526 22 فروردین 1397