ردیف نام کتابخانه شهر (استان) نوع تعداد مدارک تاریخ بروزرسانی
621

كتابخانه شيخ مجتبی قزوينی (آستان قدس رضوی ع)

مشهد (خراسان رضوی)

عمومی

70464 16 آبان 1395
622

كتابخانه حاج شيخ هاشم قزوينی (آستان قدس رضوی ع)

مشهد (خراسان رضوی)

عمومی

67749 16 آبان 1395
623

كتابخانه جواد الائمه (ع) (آستان قدس رضوی ع)

مشهد (خراسان رضوی)

عمومی

18010 16 آبان 1395
624

كتابخانه آيت ‌الله وزيری (آستان قدس رضوی ع)

يزد (یزد)

عمومی

105416 16 آبان 1395
625

كتابخانه مروج (آستان قدس رضوی ع)

يزد (یزد)

عمومی

47470 16 آبان 1395
626

كتابخانه محمديه (ص) (آستان قدس رضوی ع)

مشهد (خراسان رضوی)

عمومی

19339 16 آبان 1395
627

كتابخانه مسجد قبا (آستان قدس رضوی ع)

مشهد (خراسان رضوی)

عمومی

22484 16 آبان 1395
628

كتابخانه مسجد زينبيه (س) (آستان قدس رضوی ع)

مشهد (خراسان رضوی)

عمومی

20633 16 آبان 1395
629

كتابخانه مسجد بزرگ امام رضا (ع) (آستان قدس رضوی ع)

مشهد (خراسان رضوی)

عمومی

18440 16 آبان 1395
630

كتابخانه پيغمبر (ص) (آستان قدس رضوی ع)

مشهد (خراسان رضوی)

عمومی

17666 16 آبان 1395
631

كتابخانه حسينيه امام رضا (ع) (آستان قدس رضوی ع)

مشهد (خراسان رضوی)

عمومی

24049 16 آبان 1395
632

كتابخانه مجتمع فرهنگی امام خمينی (ره) (آستان قدس رضوی ع)

مشهد (خراسان رضوی)

عمومی

19033 16 آبان 1395
633

كتابخانه آيت الله حكيم (ره) (آستان قدس رضوی ع)

تهران (تهران)

عمومی

21140 16 آبان 1395
634

كتابخانه مركزی آستان قدس رضوی (ع) - تالار جوانان دختر

مشهد (خراسان رضوی)

عمومی

30776 16 آبان 1395
635

كتابخانه مركزی آستان قدس رضوی (ع) - تالار جوانان پسر

مشهد (خراسان رضوی)

عمومی

27770 16 آبان 1395
636

كتابخانه مركزی آستان قدس رضوی (ع) - تالار قفسه باز آقايان

مشهد (خراسان رضوی)

عمومی

87880 16 آبان 1395
637

كتابخانه مركزی آستان قدس رضوی (ع) - تالار قفسه باز بانوان

مشهد (خراسان رضوی)

عمومی

102513 16 آبان 1395
638

كتابخانه مركزی آستان قدس رضوی (ع) - گردش و امانت آقايان

مشهد (خراسان رضوی)

عمومی

116084 16 آبان 1395
639

كتابخانه مركزی آستان قدس رضوی (ع) - گردش و امانت بانوان

مشهد (خراسان رضوی)

عمومی

61914 16 آبان 1395
640

كتابخانه مركزی آستان قدس رضوی (ع) - تالار نوجوان پسر

مشهد (خراسان رضوی)

عمومی

13952 16 آبان 1395