ردیف نام کتابخانه شهر (استان) نوع تعداد مدارک تاریخ بروزرسانی
481

كتابخانه عمومی شهید باهنر

صالح آباد (خراسان رضوی)

عمومی

10809 14 بهمن 1390
482

كتابخانه عمومی شهید رجائی

تربت جام (خراسان رضوی)

عمومی

20677 15 بهمن 1390
483

كتابخانه عمومی شهید مطهری

تربت جام (خراسان رضوی)

عمومی

10310 16 بهمن 1390
484

كتابخانه عمومی استاد ذبیح الله صاحبكار

تربت حیدریه (خراسان رضوی)

عمومی

9218 16 بهمن 1390
485

كتابخانه عمومی مرحوم علی اكبر عبداللهی

تربت حیدریه (خراسان رضوی)

عمومی

10678 19 بهمن 1390
486

كتابخانه عمومی آیت الله نجفی قوچانی

قوچان (خراسان رضوی)

عمومی

11084 19 دی 1390
487

كتابخانه عمومی شهید باهنر

مشهد (خراسان رضوی)

عمومی

22874 19 بهمن 1390
488

كتابخانه عمومی شهید بهشتی

تربت حیدریه (خراسان رضوی)

عمومی

22407 18 بهمن 1390
489

كتابخانه عمومی امام خمینی (ره)

قوچان (خراسان رضوی)

عمومی

13583 28 بهمن 1390
490

كتابخانه عمومی خاتم الانبیاء (ص)

خواف (خراسان رضوی)

عمومی

13884 28 بهمن 1390
491

كتابخانه عمومی فردوسی

مشهد (خراسان رضوی)

عمومی

16022 28 بهمن 1390
492

كتابخانه عمومی امام خمینی (ره)

طرقبه (خراسان رضوی)

عمومی

11932 28 بهمن 1390
493

كتابخانه عمومی شهید مدرس

مشهد (خراسان رضوی)

عمومی

10916 12 اسفند 1390
494

كتابخانه عمومی شهید مطهری

مشهد (خراسان رضوی)

عمومی

12799 12 اسفند 1390
495

كتابخانه عمومی دكتر علی شريعتی

سبزوار (خراسان رضوی)

عمومی

15388 12 اسفند 1390
496

كتابخانه عمومی دكتر شریعتی

مشهد (خراسان رضوی)

عمومی

15074 12 اسفند 1390
497

كتابخانه عمومی باقر العلوم (ع)

چناران (خراسان رضوی)

عمومی

9741 12 اسفند 1390
498

كتابخانه عمومی بيهقی

ششتمد (خراسان رضوی)

عمومی

8408 12 اسفند 1390
499

كتابخانه عمومی شهدای قم

قم (قم)

عمومی

16892 19 تیر 1396
500

كتابخانه عمومی شهید مدرس (ره)

كاشمر (خراسان رضوی)

عمومی

17719 6 آذر 1390