ردیف نام کتابخانه شهر (استان) نوع تعداد مدارک تاریخ بروزرسانی
581

كتابخانه عمومی غدیر

خرم آباد (لرستان)

عمومی

10207 20 آبان 1388
582

كتابخانه عمومی استاد شهید مطهری (ره)

خرم آباد (لرستان)

عمومی

10535 19 آبان 1388
583

كتابخانه عمومی الغدیر تیران

تيران (اصفهان)

عمومی

7315 20 مهر 1388
584

كتابخانه عمومی شماره یك آباده

آباده (فارس)

عمومی

13372 20 مهر 1388
585

كتابخانه عمومی میمند

ميمند (فارس)

عمومی

14040 20 مهر 1388
586

كتابخانه عمومی شهید مطهری

فولاد شهر (اصفهان)

عمومی

9917 22 مهر 1388
587

كتابخانه عمومی فلاورجان

فلاورجان (اصفهان)

عمومی

9193 22 مهر 1388
588

كتابخانه عمومی علامه نايينى

اصفهان (اصفهان)

عمومی

5688 21 مهر 1388
589

كتابخانه عمومی امام خميني (ره)

بهارستان (اصفهان)

عمومی

7100 22 مهر 1388
590

كتابخانه عمومی اژیه

اصفهان (اصفهان)

عمومی

7650 23 مهر 1388
591

كتابخانه عمومی نطنز

نطنز (اصفهان)

عمومی

12605 22 مهر 1388
592

كتابخانه عمومی شهید آیت الله مطهری (ره)

نورآباد ممسنى (فارس)

عمومی

14052 23 مهر 1388
593

كتابخانه عمومی شماره يك جهرم

جهرم (فارس)

عمومی

15712 6 شهریور 1390
594

كتابخانه مركز تحقيقات آموزش و پرورش

قم (قم)

عمومی

24878 27 تیر 1397
595

كتابخانه عمومی زهرائیه نجف آباد

نجف آباد (اصفهان)

عمومی

32344 1 شهریور 1396
596

كتابخانه عمومی الزهراء (س)

قم (قم)

عمومی

27317 30 مهر 1388
597

كتابخانه عمومی شهید ربانی بندر گز

كردكوی (گلستان)

عمومی

11562 2 آذر 1390
598

كتابخانه عمومی علامه طباطبایی شهرضا

شهرضا (اصفهان)

عمومی

18561 27 مرداد 1388
599

كتابخانه عمومی الغدير

خميني شهر (اصفهان)

عمومی

14998 27 مرداد 1388
600

كتابخانه عمومی شماره يك شهرستان آران و بيدگل

آران و بيدگل (اصفهان)

عمومی

12403 18 مهر 1388