ردیف نام کتابخانه شهر (استان) نوع تعداد مدارک تاریخ بروزرسانی
441

کتابخانه آفتاب (کتابخانه های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران)

تهران (تهران)

عمومی

17122 12 مهر 1394
442

کتابخانه آفتابگردان (کتابخانه های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران)

تهران (تهران)

عمومی

10417 14 مهر 1394
443

کتابخانه تلاش (کتابخانه های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران)

تهران (تهران)

عمومی

7551 14 مهر 1394
444

کتابخانه سیدالشهداء علیه السلام (کتابخانه های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران)

تهران (تهران)

عمومی

8719 14 مهر 1394
445

کتابخانه شهر (کتابخانه های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران)

تهران (تهران)

عمومی

7388 14 مهر 1394
446

کتابخانه گلستان (کتابخانه های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران)

تهران (تهران)

عمومی

35777 14 مهر 1394
447

کتابخانه شیخ مفید (کتابخانه های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران)

تهران (تهران)

عمومی

9784 14 مهر 1394
448

کتابخانه میثاق (کتابخانه های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران)

تهران (تهران)

عمومی

11262 15 مهر 1394
449

کتابخانه پرتو (کتابخانه های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران)

تهران (تهران)

عمومی

8761 15 مهر 1394
450

سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

تهران (تهران)

عمومی

979474 4 اسفند 1395
451

كتابخانه مركزی كانون اسلامی انصار

تهران (تهران)

عمومی

65435 14 آذر 1396
452

كتابخانه مدرسه فرزانگان قم

قم (قم)

عمومی

6710 19 اسفند 1389
453

كتابخانه عمومی حافظ

گرگان (گلستان)

عمومی

6102 27 تیر 1390
454

كتابخانه عبد الله خفیف

شیراز (فارس)

عمومی

10075 28 خرداد 1391
455

كتابخانه عمومی مكتب الزهراء (س)

تهران (تهران)

عمومی

34869 31 اردیبهشت 1397
456

كتابخانه عمومی طبرسی

مشهد (خراسان رضوی)

عمومی

15789 21 دی 1390
457

كتابخانه عمومی شهید آوینی

بایگ (خراسان رضوی)

عمومی

9623 16 دی 1390
458

كتابخانه عمومی باقر العلوم (ع)

ریوش (خراسان رضوی)

عمومی

8980 16 دی 1390
459

كتابخانه عمومی امام خمینی (ره)

كاشمر (خراسان رضوی)

عمومی

8459 18 دی 1390
460

كتابخانه عمومی سراب دوره

سراب دوره (لرستان)

عمومی

7046 16 دی 1390