ردیف نام کتابخانه شهر (استان) نوع تعداد مدارک تاریخ بروزرسانی
641

كتابخانه مركزی آستان قدس رضوی (ع) - تالار نوجوان دختر

مشهد (خراسان رضوی)

عمومی

14838 16 آبان 1395
642

کتابخانه دفتر تبليغات اسلامی اصفهان

اصفهان (اصفهان)

عمومی

28193 20 خرداد 1394
643

سازمان كتابخانه ها، موزه ها و مركز اسناد آستان قدس رضوى

مشهد (خراسان رضوی)

عمومی

586568 16 آبان 1395
644

كتابخانه عمومي و امانی (دفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه قم)

قم (قم)

عمومی

54266 26 مرداد 1402
645

كتابخانه امام رضا (ع) (آستان قدس رضوی ع)

كرمان (کرمان)

عمومی

12933 16 آبان 1395
646

كتابخانه سيار آستان قدس رضوی (ع)

مشهد (خراسان رضوی)

عمومی

10673 16 آبان 1395
647

كتابخانه ثامن الائمه (ع) (آستان قدس رضوی ع)

مشهد (خراسان رضوی)

عمومی

2439 16 آبان 1395
648

كتابخانه امام سجاد (ع) (آستان قدس رضوی ع)

مشهد (خراسان رضوی)

عمومی

10222 16 آبان 1395
649

كتابخانه امام رضا (ع) (آستان قدس رضوی ع)

قائن (خراسان جنوبی)

عمومی

23419 16 آبان 1395
650

كتابخانه امام رضا (ع) (آستان قدس رضوی ع)

امین شهر (کرمان)

عمومی

16772 16 آبان 1395
651

كتابخانه امام رضا  (ع) (آستان قدس رضوی ع)

سرخس (خراسان رضوی)

عمومی

29486 16 آبان 1395
652

كتابخانه امام رضا (ع) (آستان قدس رضوی ع)

روشناوند گناباد (خراسان رضوی)

عمومی

5311 16 آبان 1395
653

كتابخانه امام رضا (ع) (آستان قدس رضوی ع)

قوچان (خراسان رضوی)

عمومی

29955 16 آبان 1395
654

كتابخانه امام رضا (ع) (آستان قدس رضوی ع)

بيرجند (خراسان جنوبی)

عمومی

41553 16 آبان 1395
655

كتابخانه امام رضا (ع)  (آستان قدس رضوی ع)

طبس (یزد)

عمومی

5507 16 آبان 1395
656

كتابخانه جواد الائمه (ع) (آستان قدس رضوی ع)

رفسنجان (کرمان)

عمومی

20275 16 آبان 1395
657

كتابخانه مجلس شورای اسلامى

تهران (تهران)

عمومی

366708 3 مرداد 1392
658

كتابخانه آیت الله جلیلی (آستان قدس رضوی ع)

كرمانشاه (کرمانشاه)

عمومی

25657 16 آبان 1395
659

كتابخانه حسين بن موسی الكاظم (ع) (آستان قدس رضوی ع)

طبس (یزد)

عمومی

34792 16 آبان 1395
660

كتابخانه علامه شوشتری (ره) (آستان قدس رضوی ع)

شوشتر (خوزستان)

عمومی

28705 16 آبان 1395