ردیف نام کتابخانه شهر (استان) نوع تعداد مدارک تاریخ بروزرسانی
261

كتابخانه عمومی بشارت

گرگان (گلستان)

عمومی

17300 29 شهریور 1390
262

كتابخانه عمومي بهارستان

بهارستان (اصفهان)

عمومی

8087 8 شهریور 1388
263

كتابخانه عمومی بيهقي

ششتمد (خراسان رضوي)

عمومی

8408 12 اسفند 1390
264

كتابخانه عمومی پارك شهر مرند

مرند (آذربایجان شرقی)

عمومی

10874 10 مرداد 1389
265

كتابخانه عمومي تربيت

تبریز (آذربایجان شرقی)

عمومی

29072 9 شهریور 1390
266

كتابخانه عمومي توحيد

اصفهان (اصفهان)

عمومی

16987 27 مرداد 1388
267

كتابخانه عمومی تیمورلو

آذر شهر (آذربایجان شرقی)

عمومی

7790 13 دی 1389
268

كتابخانه عمومی ثارالله (ع)

مشهد (خراسان رضوي)

عمومی

10303 6 دی 1389
269

كتابخانه عمومی جعفریه

جعفریه (قم)

عمومی

6089 15 تیر 1390
270

كتابخانه عمومی حافظ

گرگان (گلستان)

عمومی

6102 27 تیر 1390
271

کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد

تهران (تهران)

عمومی

87730 6 مهر 1395
272

كتابخانه عمومی حضرت مهدی (عج)

خرم آباد (لرستان)

عمومی

9579 8 آبان 1388
273

كتابخانه عمومی حکیم مدرس زنوزی

زنوز (آذربایجان شرقی)

عمومی

11504 12 مرداد 1389
274

كتابخانه عمومی حكیم نباتی كلیبر

كليبر (آذربایجان شرقی)

عمومی

6132 29 مرداد 1389
275

كتابخانه عمومی خاتم الانبیاء (ص)

خواف (خراسان رضوي)

عمومی

13884 28 بهمن 1390
276

كتابخانه عمومي خدافرین

كليبر (آذربایجان شرقی)

عمومی

8462 29 مرداد 1389
277

كتابخانه عمومی خرامه

شیراز (فارس)

عمومی

13013 13 مهر 1388
278

كتابخانه عمومي خسرو شهر

خسرو شهر (آذربایجان شرقی)

عمومی

15241 25 مرداد 1389
279

كتابخانه عمومی خواجه نصیر

مراغه (آذربایجان شرقی)

عمومی

5036 18 آذر 1389
280

كتابخانه عمومي دهاقان (آیت الله محمد حسین خرد دهاقانی)

دهاقان (اصفهان)

عمومی

24998 18 مهر 1388