ردیف نام کتابخانه شهر (استان) نوع تعداد مدارک تاریخ بروزرسانی
321

كتابخانه عمومی شهید مطهری

تربت جام (خراسان رضوی)

عمومی

10310 16 بهمن 1390
322

كتابخانه عمومی شهید مطهری

مشهد (خراسان رضوی)

عمومی

12799 12 اسفند 1390
323

كتابخانه عمومی شهید مطهری

فولاد شهر (اصفهان)

عمومی

9917 22 مهر 1388
324

كتابخانه عمومی شهید مطهری اسكو

اسكو (آذربایجان شرقی)

عمومی

8162 25 مرداد 1389
325

كتابخانه عمومی شهید مفتح

مشهد (خراسان رضوی)

عمومی

16544 7 دی 1389
326

كتابخانه عمومی شهيد مفتح

اصفهان (اصفهان)

عمومی

12820 29 مرداد 1388
327

كتابخانه عمومی شهید نواب صفوی

نورآباد (لرستان)

عمومی

12077 27 مهر 1390
328

كتابخانه عمومی شیخ محمود شبستری

شبستر (آذربایجان شرقی)

عمومی

14950 29 مرداد 1389
329

كتابخانه عمومی صائب

اصفهان (اصفهان)

عمومی

13641 26 مرداد 1388
330

كتابخانه عمومی صوفیان

شبستر (آذربایجان شرقی)

عمومی

12354 29 مرداد 1389
331

كتابخانه عمومی طبرسی

مشهد (خراسان رضوی)

عمومی

15789 21 دی 1390
332

كتابخانه عمومی عجبشير

عجبشير (آذربایجان شرقی)

عمومی

10940 28 اردیبهشت 1389
333

كتابخانه عمومی علامه امینی

تبریز (آذربایجان شرقی)

عمومی

9475 11 مهر 1389
334

کتابخانه عمومی علامه امینی

قم (قم)

عمومی

16336 22 تیر 1396
335

كتابخانه عمومی علامه بحرالعلوم

بروجرد (لرستان)

عمومی

10437 15 آبان 1388
336

كتابخانه عمومی علامه طباطبایی

مشهد (خراسان رضوی)

عمومی

12318 5 دی 1389
337

كتابخانه عمومی علامه طباطبایی

ابهر (زنجان)

عمومی

19477 5 اسفند 1389
338

كتابخانه عمومی علامه طباطبايی (ره)

محلات (مرکزی)

عمومی

18365 8 بهمن 1390
339

كتابخانه عمومی علامه طباطبایی شهرضا

شهرضا (اصفهان)

عمومی

18561 27 مرداد 1388
340

كتابخانه عمومی علامه فاضل شربيانى

سراب (آذربایجان شرقی)

عمومی

5383 9 شهریور 1389