ردیف نام کتابخانه شهر (استان) نوع تعداد مدارک تاریخ بروزرسانی
321

كتابخانه عمومی شهید نواب صفوی

نورآباد (لرستان)

عمومی

12077 27 مهر 1390
322

كتابخانه عمومی شیخ محمود شبستری

شبستر (آذربایجان شرقی)

عمومی

14950 29 مرداد 1389
323

كتابخانه عمومی صائب

اصفهان (اصفهان)

عمومی

13641 26 مرداد 1388
324

كتابخانه عمومی صوفیان

شبستر (آذربایجان شرقی)

عمومی

12354 29 مرداد 1389
325

كتابخانه عمومی طبرسی

مشهد (خراسان رضوی)

عمومی

15789 21 دی 1390
326

كتابخانه عمومی عجبشير

عجبشير (آذربایجان شرقی)

عمومی

10940 28 اردیبهشت 1389
327

كتابخانه عمومی علامه امینی

تبریز (آذربایجان شرقی)

عمومی

9475 11 مهر 1389
328

کتابخانه عمومی علامه امینی

قم (قم)

عمومی

16336 22 تیر 1396
329

كتابخانه عمومی علامه بحرالعلوم

بروجرد (لرستان)

عمومی

10437 15 آبان 1388
330

كتابخانه عمومی علامه طباطبایی

مشهد (خراسان رضوی)

عمومی

12318 5 دی 1389
331

كتابخانه عمومی علامه طباطبایی

ابهر (زنجان)

عمومی

19477 5 اسفند 1389
332

كتابخانه عمومی علامه طباطبايی (ره)

محلات (مرکزی)

عمومی

18365 8 بهمن 1390
333

كتابخانه عمومی علامه طباطبایی شهرضا

شهرضا (اصفهان)

عمومی

18561 27 مرداد 1388
334

كتابخانه عمومی علامه فاضل شربيانى

سراب (آذربایجان شرقی)

عمومی

5383 9 شهریور 1389
335

كتابخانه عمومی علامه نايينى

اصفهان (اصفهان)

عمومی

5688 21 مهر 1388
336

کتابخانه عمومی علی بن موسی الرضا علیه السلام

قم (قم)

عمومی

2860 22 تیر 1396
337

كتابخانه عمومی غدیر

خرم آباد (لرستان)

عمومی

10207 20 آبان 1388
338

کتابخانه عمومی فاطمة الزهرا سلام الله علیها

قم (قم)

عمومی

9930 22 تیر 1396
339

كتابخانه عمومی فردوسی

مشهد (خراسان رضوی)

عمومی

16022 28 بهمن 1390
340

كتابخانه عمومی فردوسی مینودشت

مینودشت (گلستان)

عمومی

12163 2 آذر 1390