ردیف نام کتابخانه شهر (استان) نوع تعداد مدارک تاریخ بروزرسانی
361

كتابخانه مركزي و مركز اسناد دانشگاه مازندران

بابلسر (مازندران)

دانشگاهی

95991 8 اسفند 1394
362

كتابخانه مركزي و مركز اسناد شهيد مطهري دانشگاه رازى

كرمانشاه (کرمانشاه)

دانشگاهی

12940 4 اسفند 1394
363

كتابخانه و مركز اسناد سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

تهران (تهران)

تخصصی

9756 3 اسفند 1394
364

كتابخانه مركزي و مركز اسناد دانشگاه الزهراء (س)

تهران (تهران)

دانشگاهی

72217 29 بهمن 1394
365

كتابخانه مركزي دانشگاه علوم پزشكي كاشان

كاشان (اصفهان)

دانشگاهی

21840 26 بهمن 1394
366

كتابخانه مركزي و مركز اسناد دانشگاه ايلام

ايلام (ایلام)

دانشگاهی

36361 19 بهمن 1394
367

كتابخانه جامع جامعة المصطفی (ص) العالمية

قم (قم)

حوزوی

40709 19 بهمن 1394
368

كتابخانه مركزي و مركز اطلاع رساني دانشگاه شاهد

تهران (تهران)

دانشگاهی

135385 19 بهمن 1394
369

كتابخانه پردیس فارابی دانشگاه تهران

قم (قم)

دانشگاهی

42981 18 بهمن 1394
370

كتابخانه مركزي دانشگاه قم

قم (قم)

دانشگاهی

38176 14 بهمن 1394
371

كتابخانه مرکزی دانشگاه حکیم سبزواری

سبزوار (خراسان رضوي)

دانشگاهی

41695 14 بهمن 1394
372

كتابخانه دانشگاه فرهنگیان پردیس حضرت معصومه (س) . واحد خواهران قم

قم (قم)

دانشگاهی

9727 12 بهمن 1394
373

كتابخانه تخصصی موزه دفاع مقدس (سوداگر)

تهران (تهران)

تخصصی

14407 11 بهمن 1394
374

كتابخانه و مركز اسناد بنياد ايران شناسى

تهران (تهران)

تخصصی

102048 7 بهمن 1394
375

كتابخانه مدرسه فقهی امام باقر (ع)

قم (قم)

حوزوی

4293 7 بهمن 1394
376

كتابخانه تخصصی صاحب الزمان (عج) (مسجد جمکران)

قم (قم)

تخصصی

10262 7 بهمن 1394
377

كتابخانه تخصصی دانشگاه اديان و مذاهب

قم (قم)

تخصصی

54785 30 دی 1394
378

کتابخانه و مرکز اسناد علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر (شهید صبوری)

تهران (تهران)

دانشگاهی

61755 19 دی 1394
379

کتابخانه تخصصی مذاهب اسلامی

قم (قم)

تخصصی

7424 30 آبان 1394
380

كتابخانه تخصصی ادبیات

قم (قم)

تخصصی

48979 28 مهر 1394