ردیف نام کتابخانه شهر (استان) نوع تعداد مدارک تاریخ بروزرسانی
221

كتابخانه عمومي علامه فاضل شربيانى

سراب (آذربایجان شرقی)

عمومی

5383 9 شهریور 1389
222

كتابخانه عمومي علامه نايينى

اصفهان (اصفهان)

عمومی

5688 21 مهر 1388
223

کتابخانه عمومی علی بن موسی الرضا علیه السلام

قم (قم)

عمومی

2860 22 تیر 1396
224

كتابخانه عمومی غدیر

خرم آباد (لرستان)

عمومی

10207 20 آبان 1388
225

کتابخانه عمومی فاطمة الزهرا سلام الله علیها

قم (قم)

عمومی

9930 22 تیر 1396
226

كتابخانه عمومی فردوسی

مشهد (خراسان رضوي)

عمومی

16022 28 بهمن 1390
227

كتابخانه عمومی فردوسی مینودشت

مینودشت (گلستان)

عمومی

12163 2 آذر 1390
228

كتابخانه عمومي فلاورجان

فلاورجان (اصفهان)

عمومی

9193 22 مهر 1388
229

كتابخانه عمومی فیروز سالار

آذر شهر (آذربایجان شرقی)

عمومی

6311 20 آذر 1389
230

كتابخانه عمومي فيض كاشانى

كاشان (اصفهان)

عمومی

16780 14 آبان 1388
231

كتابخانه عمومي قاضي جهان

قاضي جهان (آذربایجان شرقی)

عمومی

9539 21 مرداد 1389
232

كتابخانه عمومي قائم فردوس

فردوس (خراسان جنوبی)

عمومی

15631 23 مهر 1388
233

كتابخانه عمومي گوگان

آذر شهر (آذربایجان شرقی)

عمومی

8766 13 مرداد 1389
234

كتابخانه عمومي مراغه

مراغه (آذربایجان شرقی)

عمومی

21496 19 آذر 1388
235

كتابخانه عمومی مرحوم علی اكبر عبداللهی

تربت حیدریه (خراسان رضوي)

عمومی

10678 19 بهمن 1390
236

كتابخانه عمومی مریم (س)

قم (قم)

عمومی

21210 19 تیر 1396
237

كتابخانه عمومی ملا شفیع ارسنجانی

ارسنجان (فارس)

عمومی

10520 13 مهر 1388
238

كتابخانه عمومی ملاصدرا

كهك (قم)

عمومی

6281 27 تیر 1390
239

كتابخانه عمومي ملكان

ملكان (آذربایجان شرقی)

عمومی

15204 21 شهریور 1389
240

كتابخانه عمومي ممقان

ممقان (آذربایجان شرقی)

عمومی

11078 21 مرداد 1389