ردیف نام کتابخانه شهر (استان) نوع تعداد مدارک تاریخ بروزرسانی
1

کتابخانه مدرسه علمیه خواهران کوثر (س) اصفهان

اصفهان (اصفهان)

حوزوی

2691 10 بهمن 1395
2

کتابخانه مدرسه علمیه خواهران جامعة النور اصفهان

اصفهان (اصفهان)

حوزوی

3739 10 بهمن 1395
3

کتابخانه مدرسه علیمه خواهران الزهراء المرضیه (س) اصفهان

اصفهان (اصفهان)

حوزوی

2171 10 بهمن 1395
4

كتابخانه دانشگاه پيام نور اصفهان

اصفهان (اصفهان)

دانشگاهی

20749 14 دی 1389
5

کتابخانه دانشکده علوم قرآنی اصفهان

اصفهان (اصفهان)

دانشگاهی

6647 26 مرداد 1395
6

كتابخانه دفتر تبليغات اسلامي اصفهان

اصفهان (اصفهان)

تخصصی

28193 20 خرداد 1394
7

كتابخانه عمومی ابن مسكویه

اصفهان (اصفهان)

عمومی

21261 22 مهر 1388
8

كتابخانه عمومي ارشاد

اصفهان (اصفهان)

عمومی

12682 17 مهر 1388
9

كتابخانه عمومی اژیه

اصفهان (اصفهان)

عمومی

7686 21 مهر 1388
10

كتابخانه عمومي امير قلي امينى

اصفهان (اصفهان)

عمومی

11132 18 مهر 1388
11

كتابخانه عمومي توحيد

اصفهان (اصفهان)

عمومی

17031 18 مهر 1388
12

كتابخانه عمومي رهنان شماره يك

اصفهان (اصفهان)

عمومی

9498 18 مهر 1388
13

كتابخانه عمومي شهيد مفتح

اصفهان (اصفهان)

عمومی

12819 18 مهر 1388
14

كتابخانه عمومي صائب

اصفهان (اصفهان)

عمومی

13646 18 مهر 1388
15

كتابخانه عمومي علامه نايينى

اصفهان (اصفهان)

عمومی

5687 20 مهر 1388
16

كتابخانه عمومي ولي عصر (ع)

اصفهان (اصفهان)

عمومی

20538 18 مرداد 1388
17

کتابخانه مرکز تحقیقات رایانه ای حوزه علمیه اصفهان

اصفهان (اصفهان)

حوزوی

14576 17 مرداد 1395
18

کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی اصفهان

اصفهان (اصفهان)

دانشگاهی

67649 7 اردیبهشت 1395
19

كتابخانه مركزي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

اصفهان (اصفهان)

دانشگاهی

83605 15 فروردین 1395
20

کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی شهرداری اصفهان

اصفهان (اصفهان)

عمومی

97810 15 فروردین 1394