ردیف نام کتابخانه شهر (استان) نوع تعداد مدارک تاریخ بروزرسانی
1

کتابخانه کوثر دانشگاه قم

قم (قم)

دانشگاهی

43537 26 مرداد 1402
2

كتابخانه و مركز مدارک استانداری قم

قم (قم)

عمومی

7400 15 تیر 1387
3

کتابخانه مؤسسه علمی فرهنگی دارالحدیث

قم (قم)

تخصصی

56034 19 شهریور 1402
4

كتابخانه مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی (ره)

قم (قم)

دانشگاهی

82079 8 اردیبهشت 1393
5

کتابخانه موسسه آموزش عالی حوزوی معصومیه

قم (قم)

تخصصی

24155 29 شهریور 1402
6

كتابخانه معاونت امور فرهنگی مجمع جهانی اهل بيت علیهم السلام

قم (قم)

تخصصی

20507 5 بهمن 1402
7

کتابخانه مطالعات اسلامی زن و خانواده (قم)

قم (قم)

تخصصی

10211 17 تیر 1402
8

کتابخانه مرکزی مجتمع آموزش عالی امام خمینی (ره) - جامعه المصطفی (ص) العالمیه

قم (قم)

تخصصی

43133 27 دی 1402
9

كتابخانه مركزی دانشگاه قم

قم (قم)

دانشگاهی

5404 26 مرداد 1402
10

كتابخانه مركزی دانشگاه حضرت معصومه (س)

قم (قم)

دانشگاهی

11891 2 دی 1396
11

كتابخانه مركزی حوزه های علميه خواهران (کوثر)

قم (قم)

حوزوی

5568 25 خرداد 1393
12

كتابخانه مرکز تحقیقات و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی

قم (قم)

تخصصی

4585 25 تیر 1391
13

كتابخانه مركز تحقيقات آموزش و پرورش

قم (قم)

عمومی

24878 27 تیر 1397
14

كتابخانه مركز پژوهشی دائرة المعارف علوم عقلی اسلامى

قم (قم)

تخصصی

20484 9 آذر 1395
15

کتابخانه مركز پژوهش های اسلامی و دانشكده صدا و سيما

قم (قم)

تخصصی

25897 16 بهمن 1402
16

کتابخانه مرکز بررسی های اسلامی قم

قم (قم)

عمومی

37426 22 تیر 1399
17

کتابخانه، مرکز اسناد و مدارک علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

قم (قم)

دانشگاهی

71596 10 اسفند 1402
18

كتابخانه مدرسه فقهی امام باقر (ع)

قم (قم)

حوزوی

4555 25 اردیبهشت 1397
19

كتابخانه مدرسه فرزانگان قم

قم (قم)

عمومی

6710 19 اسفند 1389
20

کتابخانه مدرسه علمیه خواهران حضرت معصومه (س) جعفریه

جعفریه (قم)

حوزوی

4938 11 بهمن 1395