ردیف نام کتابخانه شهر (استان) نوع تعداد مدارک تاریخ بروزرسانی
221

كتابخانه عمومي آخي جهان

آذر شهر (آذربایجان شرقی)

عمومی

6198 18 اردیبهشت 1389
222

كتابخانه عمومي ارشاد

اصفهان (اصفهان)

عمومی

12635 4 شهریور 1388
223

كتابخانه عمومی اژیه

اصفهان (اصفهان)

عمومی

7650 23 مهر 1388
224

كتابخانه عمومی استاد ذبیح الله صاحبكار

تربت حیدریه (خراسان رضوي)

عمومی

9218 16 بهمن 1390
225

كتابخانه عمومی استاد شهید مطهری (ره)

خرم آباد (لرستان)

عمومی

10535 19 آبان 1388
226

كتابخانه عمومي اسفهلان

اسفهلان (آذربایجان شرقی)

عمومی

7130 21 مرداد 1389
227

كتابخانه عمومي اسكو

اسكو (آذربایجان شرقی)

عمومی

14163 13 مرداد 1389
228

كتابخانه عمومي اشكنان

اشكنان (فارس)

عمومی

12660 29 خرداد 1389
229

كتابخانه عمومی الزهراء (س)

قم (قم)

عمومی

27317 30 مهر 1388
230

كتابخانه عمومي الغدير

خميني شهر (اصفهان)

عمومی

14998 27 مرداد 1388
231

كتابخانه عمومی الغدیر

مزرعه كتول (گلستان)

عمومی

9673 27 شهریور 1390
232

كتابخانه عمومی الغدیر تیران

تيران (اصفهان)

عمومی

7315 20 مهر 1388
233

كتابخانه عمومی امام باقر (ع)

فاضل آباد (گلستان)

عمومی

16629 3 آذر 1390
234

كتابخانه عمومی امام حسین (ع)

دستجرد (قم)

عمومی

6854 27 تیر 1390
235

كتابخانه عمومي امام خميني (ره)

بهارستان (اصفهان)

عمومی

7100 22 مهر 1388
236

كتابخانه عمومی امام خمینی (ره)

كاشمر (خراسان رضوي)

عمومی

8459 18 دی 1390
237

كتابخانه عمومی امام خمینی (ره)

قوچان (خراسان رضوي)

عمومی

13583 28 بهمن 1390
238

كتابخانه عمومی امام خمینی (ره)

طرقبه (خراسان رضوي)

عمومی

11932 28 بهمن 1390
239

كتابخانه عمومی امام رضا (ع)

علی آباد كتول (گلستان)

عمومی

15631 27 شهریور 1390
240

کتابخانه عمومی امام صادق علیه السلام

قم (قم)

عمومی

12368 22 تیر 1396