2. ادبیا‌ت‌ انقلاب‌، انقلاب‌ ادبیا‌ت‌: مجموعه‌ مقا‌لات‌ کنگره‌ بررسی‌ تا‌ثیر اما‌م‌ خمینی‌(س‌) و انقلاب‌ اسلامی‌ بر ادبیا‌ت‌ معا‌صر ۱۸ تا‌ ۲۰ مهر ۱۳۷۷ اصفها‌ن‌

پدیدآورنده :

کتابخانه: كتابخانه مركز پژوهش هاي اسلامي و دانشكده صدا و سيما (قم)

موضوع : خمینی‌، روح‌الله‌، رهبر انقلاب‌ و بنیا‌نگذار جمهوری اسلامی‌ ایران‌، ۱۲۷۹ - ۱۳۶۸ -- تا‌ثیر بر ادبیا‌ت‌ فا‌رسی‌ -- کنگره‌ها‌,ادبیا‌ت‌ فا‌رسی‌ -- قرن‌ ۱۴ -- تا‌ریخ‌ و نقد,ایران‌ -- تا‌ریخ‌ -- انقلاب‌ اسلامی‌، ۱۳۵۷ -- تا‌ثیر,خمینی‌، روح‌الله‌، رهبر انقلاب‌ و بنیا‌نگذار جمهوری اسلامی‌ ایران‌، ۱۲۷۹ - ۱۳۶۸ -- شعر -- مقا‌له‌ها‌ و خطا‌به‌ها‌,شعر فا‌رسی‌ -- قرن‌ ۱۴ -- تا‌ریخ‌ و نقد

رده :
PIR
۸۰۴۰
/
م
۹۹
ی
۸۷