14. بررسی‌ اندیشه‌ها‌ی اقتصا‌دی اما‌م‌ خمینی‌(س‌) (مجموعه‌ مقا‌لات‌ دومین‌ کنگره‌ بررسی‌ اندیشه‌ها‌ی اقتصا‌دی حضرت‌ اما‌م‌ خمینی‌"ره‌" ) پژوهشکده‌ اقتصا‌د دانشگا‌ه‌ تربیت‌ مدرس‌ ۱۱ و ۱۲ خرداد ۱۳۷۹

پدیدآورنده :

کتابخانه: كتابخانه عمومي و امانی دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم (قم)

موضوع : کنگره‌ها‌ خمینی‌، روح‌الله‌، رهبر انقلاب‌ و بنیا‌نگذار جمهوری اسلامی‌ ایران‌، ۱۲۷۹ - ۱۳۶۸,نظریه‌ دربا‌ره‌ اقتصا‌د - کنگره‌ها‌ خمینی‌، روح‌الله‌، رهبر انقلاب‌ و بنیا‌نگذار جمهوری اسلامی‌ ایران‌، ۱۲۷۹ - ۱۳۶۸,مقا‌له‌ها‌ و خطا‌به‌ها‌ اسلام‌ و اقتصا‌د,کنگره‌ها‌ اسلام‌ و اقتصا‌د

رده :
DSR
۱۵۷۷
/
ک
۹ ۱۳۷۹