نام كتابخانه آیت الله شیخ محمد تقی بروجردی (آستان قدس رضوی ع)
نام مسئول رضا شجاعی
تاريخ تاسيس
تعداد مدارک موجود 29,754
تاريخ آخرين بروز رساني   1393/10/30
آدرس ايميل rezashojaei233@yahoo.com
آدرس سايت aqlibrary.org
تخصص(ها)
انواع مدارک موجود كتاب
نام استان لرستان
نام شهر بروجرد
آدرس بروجرد - خيابان دكتر شريعتي - كوچه شهيد شايسته نيا - جنب درمانگاه امام خميني(ره) - كتابخانه آيت الله حاج شيخ محمد تقي بروجردي(ره).
شماره تلفن 066-42629837-42629770
توضيحات ديگر


دارالحدیث