نام كتابخانه آیت الله شیخ محمد تقی بروجردی (آستان قدس رضوی ع)
نام مسئول رضا شجاعی
تاريخ تاسيس 1368
تعداد مدارک موجود 29,463
تاريخ آخرين بروز رساني   1393/3/6
رایانامه rezashojaei233@yahoo.com
وبگاه aqlibrary.org
تخصص(ها)
انواع مدارک موجود كتاب، مطبوعات، سی دی
نام استان لرستان
نام شهر بروجرد
نشانی بروجرد - خيابان دكتر شريعتي - كوچه شهيد شايسته نيا - جنب درمانگاه امام خميني(ره) - كتابخانه آيت الله حاج شيخ محمد تقي بروجردي(ره).
شماره تلفن بانوان: ۴۲۶۲۹۸۳۷ -۰۶۶ آقایان: ۴۲۶۱۱۶۳۰ -۰۶۶
توضيحات ديگر


دارالحدیث