لطفا چند لحظه صبر نماییدعنوان

جنبش حروفیه و نهضت پسیخانیان "نقطویان "

نام کتابخانهكتابخانه عمومي آيت الله حائري (فيضيه)
پديدآورنده

میرفطروس، علی، 

موضوع

حروفیه  = نقطویان  = نقد و تفسیر = حلاج، حسین بن منصور، -ق۳۰۹. = ایران - تاریخ - حكومت اعراب و جنبشهای ملی، تا ق۲۰۵.

شماره رديف4748
مابقي فيلدها{117} = {19}
شماره ثبت۲۷۰۱۲
مابقي پديدآورندگاندانشیار، امیرحسین، 
شرح پديدآورتالیف علی میرفطروس . بررسی نهضت های ملی ایران بعد از حمله مغول /امیر حسین دانشیار
ناشربامداد
محل نشر[بی جا]
رده کنگره
BP ۲۹۰/۹۲ /م۹ج۹
نوعرقعی
فروستبررسی نهضت های ملی ایران بعد از حمله مغول
يادداشتحلاج شناسی ؛ ۲. نقد و بررسی ؛ ۱۵ = این كتاب بخشی از فصل نهم رساله "حلاج از دیدگاهی دیگر" می باشد = به ضمیمه "بررسی نهضت های ملی ایران بعد از حمله مغول " تالیف امیرحسین دانشیار كه نقد و تكمله ای بر كتاب "جنبش حروفیه و نهضت پسیخانیان " است و در كیهان - هنر و اندیشه ۷ دی ماه ۱۳۵۶ منتشر شده است = كتابنامه : ص . ۹۹][-؛۱۰۴ همچنین به صورت زیرنویس
عنوان/فروست/سايرنهضت پسیخانیان "نقطویان " = بررسی نهضت های ملی ایران بعد از حمله مغول
مشخصات ظاهري۱۰۴، ص۸
نسخه۱ = ۲
ISBN۱۳
وارد کننده اطلاعاتجواد تكیه ای نژاد
کنترل کننده اطلاعاتمحفوظی


دارالحدیث