تعداد ۹۷۵۹ پاسخ یافت شد.

9661. یادداشت های استاد مطهری

پدیدآورنده :

کتابخانه: کتابخانه دانشکده علوم قرآنی اصفهان (اصفهان)

موضوع : مطهری٬ مرتضی۱۲۹۸ - ۱۳۵۸-- یادداشت ها,فلسفه اسلامی,Philosophy, Islamic,a03,a03,الف. بخش الفبایى جلد 1 :حرف الف. جلد 2 :حروف ب، پ، ت، ج. جلد 3 :حروف ح، خ. جلد 4 :حروف د، ذ، ر. جلد 5 :حروف ز، س. جلد 6 :حروف ش، ص، ط، ظ، ع، غ، ف، ق، ك، گ. جلد 7 :حروف ل، م، ن، و، ه، ى. ب. بخش موضوعى جلد 8 : مشخصات اسلام توحید قرآن نبوت جلد 9 : سیره نبوى امامت امام على علیهالسلام حضرت فاطمه علیها السلام امام حسن علیهالسلام امام سجاد علیهالسلام امام صادق علیهالسلام امام موسى كاظم علیهالسلام امام رضا علیهالسلام مهدى موعود علیهالسلام جلد 10 : جمهورى اسلامى مسائل حكومت اسلام و انقلاب ایران و اسلام عظمت و انحطاط مسلمین اسلام و مقتضیات زمان اجتهاد امر به معروف و نهى از منكر بردگى تكامل تكامل اجتماعى انسان در تاریخ جامعه و تاريخ جلد 11 : انقلاب حقیقى فطرت فلسفه اخلاق عرفان عشق زن ,ج.12. موضوعات فلسفه/ کلام / ماتریالیسم/ماده و صورت/ پراکسیس/ دیالکتیک/ تضاد/ ماتریالیسم تاریخی/ درباره شوپنهاور/ روح و روان/ نسخ خطی کتب کلامی فلسفی عرفانی/ ربا و بانک/ نماز / متفرقه/ ج.13. دفاتر یادداشت: تربیت اخلاقی/ وقت و زمان/ درسهای فصل بهار/ لذت و بهجت/ هدایت و نبوت عامه/ روحانیت و مردم/ حقیقت حیات/ دین و زندگی/ غذای روحی اجتماع/ امر به معروف و نهی از منکر/ ج.14. دفاتر یادداشت: تاریخ اسلام/ ائمه اطهار/ اسلام و جاهلیت/ زن در جهان اسلام/ عقل و فکر/ نقش انبیاء در تاریخ/ یادداشتهای روان شناسی

رده :
BP
۲۳۳
/
۷
/
م
۶
ی
۲ ۱۳۹۴
م

9670. یادگار

کتابخانه: کتابخانه دانشکده علوم قرآنی اصفهان (اصفهان)

موضوع : شهریور 1324 - شماره 11 = صفحات اولیه (1 صفحه - از -1 تا -1) فهرست (1 صفحه - از 0 تا 0) مسائل روز: لزوم احیای کتب قدیمه (8 صفحه - از 1 تا 8) مباحث تاریخی: یادی از عظمت ایران (پناه آوردن همایون پادشاه هند به شاه طهماسب صفوی) نویسنده: نوایی، عبدالحسین؛ (20 صفحه - از 9 تا 28) اشعار خوب: یک قصیده از عسجدی (2 صفحه - از 29 تا 30) ما و خوانندگان: تاریخ روزنامه نگاری در ایران نویسنده: صفی نیا، رضا؛ اقبال، عباس؛ (7 صفحه - از 31 تا 37) نسخ خطی: منافع حیوان معرف: قزوینی، محمد؛ (16 صفحه - از 38 تا 53) یک ورق از تاریخ جدید ایران: اعتضادالسلطنه و ظهور بابیه (14 صفحه - از 54 تا 67) شعرای گمنام: قوامی رازی (5 صفحه - از 68 تا 72) مطبوعات تازه (8 صفحه - از 73 تا 80) ,مهر 1324 - شماره 12 = صفحات اولیه (1 صفحه - از -1 تا -1) فهرست (1 صفحه - از 0 تا 0) مسائل روز: کهنه و نو (7 صفحه - از 1 تا 7) سابقه تمدن جدید در ایران: ترجمه کتاب چین بفارسی (11 صفحه - از 8 تا 18) روابط سیاسی ایران با اروپا: محمد حسینخان مقدم آجودان باشی (سفیر فوق العاده ایران در دربار دول اروپا) نویسنده: قوسی، محمد علی؛ (12 صفحه - از 19 تا 30) مباحث تاریخی: عاقبت نادرشاه (13 صفحه - از 31 تا 43) تحقیقات تاریخی: تسامحات ادبی (علل خلط اشعار - سبک شاعری شیخ بهائی - دوازده نفر خیالی تخلص - خیالی بخارائی - غزل خیالی بخارائی) نویسنده: سمیعی، کیوان؛ (13 صفحه - از 44 تا 56) بحث لغوی: گزاردن و گذاشتن و گذشتن (2 صفحه - از 57 تا 58) احوال بزرگان: شمس الدین محمد کیشی معرف: قزوینی، محمد؛ اقبال، عباس؛ (12 صفحه - از 59 تا 70) خاورشناسان بزرگ: رینولد نیکلس انگلیسی (1868 - 1945) و آرتور کریستنسن دانمارکی (1875 - 1945) معرف: نفیسی، سعید؛ اقبال، عباس؛ (8 صفحه - از 71 تا 78) مطبوعات تازه: مرزهای ایران (2 صفحه - از 79 تا 80) ,آبان 1324 - شماره 13 = صفحات اولیه (1 صفحه - از -1 تا -1) فهرست (1 صفحه - از 0 تا 0) مسائل روز: زبان ترکی در آذربایجان (11 صفحه - از 1 تا 11) خاندان های مشهور: خاندان افتخاری بکری قزوینی (9 صفحه - از 12 تا 20) مکاتیب تاریخی: یک نامه از محمد خان شیبانی و دو نامه از شاه اسمعیل صفوی نویسنده: نوایی، عبدالحسین؛ (12 صفحه - از 21 تا 32) هنرمندان و آثار هنری: نسخه های مصور جامع التواریخ رشیدی (10 صفحه - از 33 تا 42) بحث لغوی: یک سند مهم در باب زبان آذری (8 صفحه - از 43 تا 50) سابقه تمدن جدید در ایران: چند روزنامه در زمان ناصرالدین شاه معرف: صدرهاشمی، محمد؛ (11 صفحه - از 51 تا 61) ما و خوانندگان (9 صفحه - از 62 تا 70) داستان های تاریخی: دون ژوان ایران نویسنده: گنجی، محمد حسن؛ (10 صفحه - از 71 تا 80),آذر 1324 - شماره 14 = صفحات اولیه (1 صفحه - از -1 تا -1) فهرست (1 صفحه - از 0 تا 0) مسائل روز: کتابهای خواندنی (6 صفحه - از 1 تا 6) جغرافیای بلاد و نواحی: سیراف قدیم (12 صفحه - از 7 تا 18) نسخ خطی: شاهد صادق (18 صفحه - از 19 تا 36) تحقیقات ادبی: شرح یکی از ابیات حافظ ناقد: قزوینی، محمد؛ (5 صفحه - از 37 تا 41) آثار باستان: بابا رکن الدین و قبر او (5 صفحه - از 42 تا 46) مکاتیب تاریخی: مکتوبی از میرزا طاهر نصرآبادی نویسنده: بیضائی، پرتو؛ (4 صفحه - از 47 تا 50) سابقه تمدن جدید در ایران: چند روزنامه در عهد ناصرالدین شاه معرف: صدرهاشمی، محمد؛ (7 صفحه - از 51 تا 57) عشایر ایران: عشایر خوزستان نویسنده: قایم مقامی، جهانگیر؛ (11 صفحه - از 58 تا 68) ما و خوانندگان (5 صفحه - از 69 تا 73) مطبوعات تازه (6 صفحه - از 74 تا 79) داستان های تاریخی: هنر در همه ایامها سبب حرمان بوده (1 صفحه - از 80 تا 80),دی 1324 - شماره 15 = صفحات اولیه (1 صفحه - از -1 تا -1) فهرست (1 صفحه - از 0 تا 0) مسائل روز: مطبوعات زیان آور (4 صفحه - از 1 تا 4) تحقیقات لغوی: تسبیح به معنی سبحه صحیح و فصیح است ناقد: قزوینی، محمد؛ (10 صفحه - از 5 تا 14) نویسندگان مشهور دوره قاجاریه: نادر میرزا و تاریخ تبریز نویسنده: قوسی، محمد علی؛ (12 صفحه - از 15 تا 26) نسخ خطی: از کتاب شاهد صادق (بقیه از شماره قبل) (7 صفحه - از 27 تا 33) جغرافیای بلاد و نواحی: رود هیرمند نویسنده: مخبر، محمد علی؛ (7 صفحه - از 34 تا 40) یک صفحه از تاریخ قاجاریه: مسافرت ناصرالدین شاه به اروپا و برکناری میرزا حسینخان سپهسالار از صدارت و افترازدن بفرهاد میرزا معتمدالدوله نویسنده: فرهادمعتمد، محمود؛ (11 صفحه - از 41 تا 51) شعرای گمنام: مکتبی شیرازی معرف: نوایی، عبدالحسین؛ (9 صفحه - از 52 تا 60) اشعار خوب: قصیده انوری در فتنه غز و استمداد از خاقان سمرقند (4 صفحه - از 61 تا 64) بزرگان شعرای اخیر: سومین سال فوت استاد فقید مرحوم وحید دستگردی معرف: بیضائی، پرتو؛ (5 صفحه - از 65 تا 69) مکاتیب تاریخی نامه پاپ به شاه سلطان حسین صفوی و جواب آن (6 صفحه - از 70 تا 75) مطبوعات تازه (5 صفحه - از 76 تا 80),بهمن 1324 - شماره 16 = صفحات اولیه (1 صفحه - از -1 تا -1) فهرست (1 صفحه - از 0 تا 0) مسائل روز: سیاست زبان (7 صفحه - از 1 تا 7) تحقیقات ادبی: اشعار راوندی مؤلف راحة الصدور نویسنده: بیضائی، پرتو؛ (5 صفحه - از 8 تا 12) بحث علمی: مرگ نوع بشر (7 صفحه - از 13 تا 19) نسخ خطی: از کتاب شاهد صادق (بقیه از شماره قبل) (11 صفحه - از 20 تا 30) ما و خوانندگان (12 صفحه - از 31 تا 42) احوال بزرگان: میرزا سید جعفرخان مشیروالدوله (8 صفحه - از 43 تا 50) ابنیه و آثار تاریخی: یک گوشه از عمارت نظامیه (4 صفحه - از 51 تا 54) اشعار خوب: حبسیه مجیرالدین بیلقانی معرف: باستانی راد، حسین؛ (4 صفحه - از 55 تا 58) هنرمندان و آثار هنری: مهمترین جامع التواریخ مصور نویسنده: بهرامی، مهدی؛ (10 صفحه - از 59 تا 68) مکاتیب تاریخی: سواد رقم عباس میرزا نایب السلطنه به میرزا محمد علی آشتیانی (5 صفحه - از 69 تا 73) داستان های تاریخی: سرگذشت حاجی محمد حسینخان مروی (7 صفحه - از 74 تا 80),اسفند 1324 - شماره 17 = صفحات اولیه (1 صفحه - از -1 تا -1) فهرست (1 صفحه - از 0 تا 0) مسائل روز: آزادی قلم (6 صفحه - از 1 تا 6) هنرمندان و آثار هنری: قبلة الکتاب سلطانعلی مشهدی (841 - 926) (12 صفحه - از 7 تا 18) نسخ خطی: نقل از کتاب شاهد صادق (بقیه از شماره قبل) (9 صفحه - از 19 تا 27) جغرافیای بلاد و نواحی: قلعه بندر در حوالی شیراز معرف: قزوینی، محمد؛ (10 صفحه - از 28 تا 37) استادان هنر: مرحوم غلامحسینخان درویش معرف: خواص، احمد؛ (5 صفحه - از 38 تا 42) مکاتیب تاریخی: یک نامه تاریخی از عباس میرزا نایب السلطنه معرف: ریاحی، محمد امین؛ (2 صفحه - از 43 تا 44) داستان های تاریخی: انوری و نسخه عیون الحکمه ابن سینا نویسنده: نوایی، عبدالحسین؛ (5 صفحه - از 45 تا 49) ورقی از تاریخ قاجاریه: حاجی میرزا حسینخان مشیرالدوله و حسام السلطنه نویسنده: فرهادمعتمد، محمود؛ (6 صفحه - از 50 تا 55) از کتب قدیمی: تاریخ کلام الملوک مسکوکات تاریخی، بعضی از حالات کریمخان زند معرف: پرتو بیضایی، حسین؛ (6 صفحه - از 56 تا 61) جغرافیای ایران کوه تفتان معرف: مخبر، محمد علی؛ (7 صفحه - از 62 تا 68) جزئی از تاریخ روابط ایران و روسیه: از سفرنامه خسرومیرزا نویسنده: باستانی راد، حسین؛ (6 صفحه - از 69 تا 74) مطبوعات تازه (2 صفحه - از 75 تا 76) ما و خوانندگان (4 صفحه - از 77 تا 80),فروردین 1325 - شماره 18 = صفحات اولیه (1 صفحه - از -1 تا -1) فهرست (1 صفحه - از 0 تا 0) مسائل روز: جغرافیای ایران (8 صفحه - از 1 تا 8) تحقیقات ادبی: قصیده چون و چرا ناقد: مینوی، مجتبی؛ (13 صفحه - از 9 تا 21) عشایر ایران: عشایر خوزستان (طوایف میان آب) معرف: قایم مقامی، جهانگیر؛ (7 صفحه - از 22 تا 28) نسخ خطی: نقل از کتاب شاهد صادق (بقیه از شماره قبل) (12 صفحه - از 29 تا 40) احوال بزرگان: حاجی محمد حسینخان صدر اصفهانی ملقب به نظام الدوله نویسنده: صدرهاشمی، محمد؛ (17 صفحه - از 41 تا 57) اشعار خوب: در وصف بهار شاعر: صابر، ادیب؛ عبید ذاکانی؛ (4 صفحه - از 58 تا 61) بیاد دو مرد بزرگ: ادیب پیشاوری و کمال الملک غفاری (10 صفحه - از 62 تا 71) گوبندگان اخیر: نثار گرمرودی معرف: کوهی کرمانی؛ (5 صفحه - از 72 تا 76) مطبوعات تازه (2 صفحه - از 77 تا 78) اخبار علمی: روابط فرهنگی هند و افغانستان (ترجمه از اخبار علمی هند) (2 صفحه - از 79 تا 80),اردیبهشت 1325 - شماره 19 = صفحات اولیه (1 صفحه - از -1 تا -1) فهرست (1 صفحه - از 0 تا 0) مسائل روز: اصفهان و آثار تاریخی آن (8 صفحه - از 1 تا 8) مباحث تاریخی: خاندان مشعشعی یا ذیل تاریخ مشعشعیان نویسنده: قایم مقامی، جهانگیر؛ (18 صفحه - از 9 تا 26) نسخ خطی نقل از کتاب شاهد صادق (بقیه از شماره قبل) (11 صفحه - از 27 تا 37) مکاتیب تاریخی: نامه مهم از قائم مقام (12 صفحه - از 38 تا 49) اخبار علمی: انجمن جغرافیائی بریتانیای کبیر به قلم آقای کرون کتابدار آن انجمن (8 صفحه - از 50 تا 57) ما و خوانندگان (12 صفحه - از 58 تا 69) تحقیقات ادبی: انوری و فتوحی شاعر نویسنده: نوایی، عبدالحسین؛ (11 صفحه - از 70 تا 80),خرداد 1325 - شماره 20 = صفحات اولیه (1 صفحه - از -1 تا -1) فهرست (1 صفحه - از 0 تا 0) مسائل روز: آزادی فکر (9 صفحه - از 1 تا 9) خاورشناسان نامی: ادگار بلوشه (1870 - 1937 میلادی) نویسنده: قزوینی، محمد؛ (10 صفحه - از 10 تا 19) تحقیقات ادبی: کار آسی شاهنامه خوان (3 صفحه - از 20 تا 22) نسخ خطی: نقل از کتاب شاهد صادق (بقیه از شماره قبل) (10 صفحه - از 23 تا 32) سابقه تمدن جدید در ایران: اولین دوربین نجومی جدید در ایران (4 صفحه - از 33 تا 36) هنرمندان و آثار هنری: علیرضای عباسی خوشنویس و رضای عباسی نقاش معرف: اقبال، عباس؛ بهرامی، مهدی؛ (21 صفحه - از 37 تا 57) ما و خوانندگان (14 صفحه - از 58 تا 71) مطبوعات تازه (3 صفحه - از 72 تا 74) چند توضیح (1 صفحه - از 75 تا 75)

9671. یادگار

کتابخانه: کتابخانه دانشکده علوم قرآنی اصفهان (اصفهان)

موضوع : شهریور 1323 - شماره 1 صفحات اولیه (1 صفحه - از -1 تا -1) فهرست (1 صفحه - از 0 تا 0) مرام و روش مجله (6 صفحه - از 1 تا 6) تحقیقات ادبی حافظ و سلطان احمد جلایر نویسنده: قزوینی، محمد؛ (6 صفحه - از 7 تا 12) مباحث تاریخی: مظفرالدین شاه در پاریس (28 صفحه - از 13 تا 40) اشعار خوب: یک قطعه از ادیب صابر (2 صفحه - از 41 تا 42) بحث علمی: تفنن در زندگانی انسان (9 صفحه - از 43 تا 51) احوال بزرگان: شیخ لطف الله عاملی (امام مسجد معروف اصفهان) (9 صفحه - از 52 تا 60) آناتول فرانس (20 صفحه - از 61 تا 80),آبان 1323 - شماره 3 صفحات اولیه (1 صفحه - از -1 تا -1) فهرست (1 صفحه - از 0 تا 0) مسائل روز: جشن هزار ساله تولد ابوالعلاء معری (12 صفحه - از 1 تا 12) میرنوروزی نویسنده: قزوینی، محمد؛ (4 صفحه - از 13 تا 16) هنرمندان و آثار هنری: میرعلی هروی کاتب سلطانی (15 صفحه - از 17 تا 31) آثار باستان: ظروف سیمین ساسانی در موزه ملی طهران نویسنده: بهرامی، مهدی؛ (11 صفحه - از 32 تا 42) شرح حال مرحوم حاجی ملاهادی سبزواری بقلم خود ایشان معرف: غنی، قاسم؛ (6 صفحه - از 43 تا 48) سابقه تمدن جدید در ایران: اولین روزنامه چاپی فارسی در ایران (6 صفحه - از 49 تا 54) اخبار علمی (5 صفحه - از 55 تا 59) ما و خوانندگان: راجع باحوال شیخ لطف الله عاملی نویسنده: شهابی، محمود؛ (2 صفحه - از 60 تا 61) مباحث تاریخی: وفات سلطان ملکشاه سلجوقی (5 صفحه - از 62 تا 66) خطوط مشاهیر: یک نمونه از خط مرحوم وصال شیرازی نویسنده: افقه، علی؛ (5 صفحه - از 67 تا 71) ابنیه و آثار تاریخی: دروازه های نهصد و سی ساله معرف: مجد زاده صهبا، جواد؛ (9 صفحه - از 72 تا 80),مهر 1323 - شماره 2 صفحات اولیه (1 صفحه - از -1 تا -1) فهرست (1 صفحه - از 0 تا 0) مسائل روز: مستشار خارجی (6 صفحه - از 1 تا 6) بحث لغوی: شعبده - شعوذه - بوالعجب (4 صفحه - از 7 تا 10) جغرافیای بلاد و نواحی: دولاب - تجریش - ونک - فرحزاد - فیروز بهرام (7 صفحه - از 11 تا 17) نوادر و امثال (3 صفحه - از 18 تا 20) مباحث تاریخی: غرامات معاهده ترکمانچای و جریان پرداخت آن نویسنده: غنی، قاسم؛ اقبال، عباس؛ (15 صفحه - از 21 تا 35) آناتول فرانس (آناتول فرانس از جنبه فکر و فلسفه) نویسنده: غنی، قاسم؛ (10 صفحه - از 36 تا 45) مکاتیب تاریخی: مکتوب مرحوم ادوارد براون به مرحوم آخوند ملا محمد کاظم خراسانی و جواب آن (8 صفحه - از 46 تا 53) شعرای گمنام: احمد بن منوچهر شصت کله معرف: قزوینی، محمد؛ (17 صفحه - از 54 تا 70) تحقیقات ادبی: گویندگان بعضی از شعرهای مشهور نویسنده: نوایی، عبدالحسین؛ (5 صفحه - از 71 تا 75) ایرانیان و تمدن جدید: ملاقات دو تن ایرانی با هرشل (3 صفحه - از 76 تا 78) نفوذ تمدن ایرانی در خارج: شعر سعدی در چین (2 صفحه - از 79 تا 80),آذر 1323 - شماره 4 صفحات اولیه (1 صفحه - از -1 تا -1) فهرست (1 صفحه - از 0 تا 0) مسائل روز: غلط املائی (5 صفحه - از 1 تا 5) مکاتیب تاریخی: مکتوب خواجه رشیدالدین فضل الله بصدرالدین محمد ترکه (3 صفحه - از 6 تا 8) مباحث تاریخی: تاریخ مختصر طب اسلامی (1) نویسنده: غنی، قاسم؛ (16 صفحه - از 9 تا 24) اسناد تاریخی: فرمان سلطان احمد جلایر معرف: قزوینی، محمد؛ (5 صفحه - از 25 تا 29) احوال بزرگان: شیخ احمد احسائی (1166 - 1241) معرف: مدرسی چهاردهی، مرتضی؛ (18 صفحه - از 30 تا 47) تحقیقات ادبی: سنائی پیشرو ایرانی دانته نویسنده: نیکلسن؛ (10 صفحه - از 48 تا 57) نسخ خطی: خاتمه ترجمه تاریخی یمینی نویسنده: نوایی، عبدالحسین؛ (19 صفحه - از 58 تا 76) ابنیه و آثار تاریخی: در تاریخی امامزاده اسماعیل اصفهان معرف: مجد زاده صهبا، جواد؛ (4 صفحه - از 77 تا 80),دی 1323 - شماره 5 صفحات اولیه (1 صفحه - از -1 تا -1) فهرست (1 صفحه - از 0 تا 0) مسائل روز: اهمیت مقام مطبوعات (9 صفحه - از 1 تا 9) تحقیقات ادبی: داستان گرگ و بره (3 صفحه - از 10 تا 12) مباحث تاریخی: تاریخ مختصر طب اسلامی نویسنده: غنی، قاسم؛ (15 صفحه - از 13 تا 27) سابقه تمدن جدید ایران: کتاب حاجی بابا و داستان نخستین محصلین ایرانی در فرنگ (23 صفحه - از 28 تا 50) از کتب گذشتگان: سابقه کلوب در تمدن اسلامی و تعدد منارجنبان نویسنده: نخجوانی، محمد؛ (3 صفحه - از 51 تا 53) احوال بزرگان: دکتر آلکسیس کارل نویسنده: ابرلن؛ (9 صفحه - از 54 تا 62) آثار هنری: تصویر لطفعلیخان زند معرف: بهرامی، مهدی؛ (4 صفحه - از 63 تا 66) تحقیق در اشعار حافظ: بعضی تضمینهای حافظ ناقد: قزوینی، محمد؛ (6 صفحه - از 67 تا 72) حکایات تاریخی: انوری و سلطان علاءالدین غوری (4 صفحه - از 73 تا 76) مطبوعات تازه (4 صفحه - از 77 تا 80) ,بهمن 1323 - شماره 6 صفحات اولیه (1 صفحه - از -1 تا -1) فهرست (1 صفحه - از 0 تا 0) مسائل روز: کتب درسی و لغت سازی (6 صفحه - از 1 تا 6) حکایات تاریخی: شاه صفی و ساعت ساز سویسی (ترجمه از سفرنامه تاورنیه) (12 صفحه - از 7 تا 18) مباحث تاریخی: تاریخ مختصر طب اسلامی نویسنده: غنی، قاسم؛ (13 صفحه - از 19 تا 31) مکاتیب تاریخی: فرمان تدریس نظامیه نیشابور (بنام محیی الدین محمد بن یحیی نیشابوری) نویسنده: نوایی، عبدالحسین؛ (12 صفحه - از 32 تا 43) چند صفحه از تاریخ جدید ایران: نخستین رابطه سیاسی بین ایران با امریکا و مختصری از احوال میرزا سعیدخان وزیر خارجه (18 صفحه - از 44 تا 61) تحقیق در اشعار حافظ: بعضی تضمینهای حافظ (تضمین اشعار عربی) ناقد: قزوینی، محمد؛ (10 صفحه - از 62 تا 71) آثار باستان: کاسه سفالین زرین فام معرف: بهرامی، مهدی؛ (6 صفحه - از 72 تا 77) ما و خوانندگان: بعضی ملاحظات نویسنده: صدیقی، غلامحسین؛ (3 صفحه - از 78 تا 80),اسفند 1323 - شماره 7 صفحات اولیه (1 صفحه - از -1 تا -1) فهرست (1 صفحه - از 0 تا 0) مسائل روز: کتابخانه های عمومی در طهران (5 صفحه - از 1 تا 5) سابقه تمدن جدید در ایران: تاریخ روزنامه نگاری در ایران (12 صفحه - از 6 تا 17) جغرافیای بلاد و نواحی: عشایر خوزستان (قبائل سگوند) نویسنده: قایم مقامی، جهانگیر؛ (7 صفحه - از 18 تا 24) احوال بزرگان: قاضی حمیدالدین محمودی بلخی (مؤلف مقامات حمیدی) (14 صفحه - از 25 تا 38) هنرمندان و آثار هنری: میرزا محمد رضا کلهر (1245 - 1310 قمری) (18 صفحه - از 39 تا 56) آثار باستان: سر سکه اشرف افغان (5 صفحه - از 57 تا 61) خطابه بوفن در باب سبک انشاء نویسنده: غنی، قاسم؛ (13 صفحه - از 62 تا 74) ما و خوانندگان: نامه آقای عبدالحسین داراب استاد دانشگاه لندن (4 صفحه - از 75 تا 78) مطبوعات تازه (2 صفحه - از 79 تا 80),فروردین 1324 - شماره 8 صفحات اولیه (1 صفحه - از -1 تا -1) فهرست (1 صفحه - از 0 تا 0) مسائل روز: نوروز ملی و آداب قومی (7 صفحه - از 1 تا 7) بحث علمی: اصلاح نژاد نویسنده: غنی، قاسم؛ (19 صفحه - از 8 تا 26) مباحث تاریخی: تفصیل انتخاب هیأت نمایندگی ایران برای رفتن به روسیه در سال 1244 قمری نویسنده: آدمیت، تهمورس؛ (11 صفحه - از 27 تا 37) نسخ خطی: مجموعه منشئات آقا حسین خوانساری معرف: صدرهاشمی، محمد؛ (3 صفحه - از 38 تا 40) آداب قومی: نمایش عروسی در جنگل نویسنده: ستوده، منوچهر؛ (3 صفحه - از 41 تا 43) احوال بزرگان: چند نکته راجع به احوال عبدالواسع جبلی معرف: نوایی، عبدالحسین؛ (3 صفحه - از 44 تا 46) تحقیقات ادبی: جرعه فشانی بر خاک ناقد: صدیقی، غلامحسین؛ (5 صفحه - از 47 تا 51) یک رسم باستانی نویسنده: معین، محمد؛ (9 صفحه - از 51 تا 59) تحقیق در اشعار حافظ: بعضی تضمینهای حافظ (تضمین اشعار فارسی) ناقد: قزوینی، محمد؛ (12 صفحه - از 60 تا 71) احوال معاصرین: احوال مرحوم اسفندیاری (حاجی محتشم السلطنه) (1383 - 1364 قمری) معرف: غنی، قاسم؛ (9 صفحه - از 72 تا 80),اردیبهشت 1324 - شماره 9 صفحات اولیه (1 صفحه - از -1 تا -1) فهرست (1 صفحه - از 0 تا 0) مسائل روز: دانشمند واقعی و معرفت حقیقی (11 صفحه - از 1 تا 11) اصلاح نژاد نویسنده: غنی، قاسم؛ (16 صفحه - از 12 تا 27) نسخ خطی: سی پاره قدیمی و وقفنامه 777 ساله نویسنده: مجد زاده صهبا، جواد؛ اقبال، عباس؛ (18 صفحه - از 28 تا 45) نوادر و امثال (3 صفحه - از 46 تا 48) ما و خوانندگان (8 صفحه - از 49 تا 56) پرسش و پاسخ (جنحه - بر اثر - از برگزیده ترین - محض) (2 صفحه - از 57 تا 58) بحث لغوی: آزاردن و آزردن و مشتقات آنها (به نقل از کتاب لغت) نویسنده: دهخدا، علی اکبر؛ (6 صفحه - از 59 تا 64) تحقیق در اشعار حافظ: بعضی تضمینهای حافظ تضمین اشعار فارسی ناقد: قزوینی، محمد؛ (14 صفحه - از 65 تا 78) مطبوعات تازه (2 صفحه - از 79 تا 80),خرداد 1324 - شماره 10 صفحات اولیه (1 صفحه - از -1 تا -1) فهرست (1 صفحه - از 0 تا 0) خاتمه سال اول (3 صفحه - از 1 تا 3) بحث علمی: آفات اجتماعی نویسنده: غنی، قاسم؛ (15 صفحه - از 4 تا 18) جغرافیای بلاد و نواحی: عشایر خوزستان (طوایف شوش) نویسنده: قایم مقامی، جهانگیر؛ (8 صفحه - از 19 تا 26) اشعار گمشده: دو قصیده از منوچهری دامغانی ناقد: امیرخیزی، اسمعیل؛ اقبال، عباس؛ (8 صفحه - از 27 تا 34) احوال بزرگان: سعدالدین حمویی (586 - 649) نویسنده: نفیسی، سعید؛ (16 صفحه - از 35 تا 50) نسخ خطی: خط منسوب به شیخ سعدی (6 صفحه - از 51 تا 56) تحقیقات ادبی: شاهدی دیگر برای میرنوروزی ناقد: قزوینی، محمد؛ (10 صفحه - از 57 تا 66) از آثار قدما: یک رساله در عروض نویسنده: وطواط، رشیدالدین؛ (5 صفحه - از 67 تا 71) مطبوعات تازه: چاپ جدید کشف الظنون (4 صفحه - از 72 تا 75)

9672. یادگار

کتابخانه: کتابخانه دانشکده علوم قرآنی اصفهان (اصفهان)

موضوع : شهریور و مهر 1327 - شماره 41 و 42 صفحات اولیه (1 صفحه - از -1 تا -1) فهرست (1 صفحه - از 0 تا 0) مسائل روز: کتابخانه سلطنتی (7 صفحه - از 1 تا 7) دفاع از زبان فصیح فارسی (11 صفحه - از 7 تا 17) دو نفر از صاحبمنصبان خارجی در خدمت ایران نویسنده: سمینووبروسکی؛ مترجم: توکلی، احمد؛ (14 صفحه - از 18 تا 31) شیخ عبیدالله و ملک آرا نویسنده: سعادت نوری، حسین؛ (4 صفحه - از 32 تا 35) مسائل علمی: موضوع علم تاریخ (5 صفحه - از 36 تا 40) اشعار خوب: حاجیان بادیه خریده بسیم شاعر: ناصر خسرو؛ (2 صفحه - از 41 تا 42) ورقی از تاریخ مشروطه: حیدرخان عمواوغلی و رسول زاده نویسنده: نوایی، عبدالحسین؛ (25 صفحه - از 43 تا 67) مباحث تاریخی: سابقه نشر اسکناس در ممالک شرقی (10 صفحه - از 68 تا 77) عشایر ایران: عشایر کرد نویسنده: کیوان پور مکری، محمد؛ (11 صفحه - از 78 تا 88) یادداشتهای تاریخی: وفیات معاصرین معرف: قزوینی، محمد؛ (22 صفحه - از 89 تا 110) بزرگان مستشرقین: بیاد پروفسور هرتسفلد معرف: ریچارد فرای؛ (4 صفحه - از 111 تا 114) ما و خوانندگان (20 صفحه - از 115 تا 134) تحقیقات تاریخی: آیا صاحب تاریخ آل مظفر محمود گیتی است یا محمود کتبی؟ (6 صفحه - از 135 تا 140) نوادر و امثال: بعضی از نوادر شعرای دوره قاجاریه (به نقل از حدیقة الشعراء) (7 صفحه - از 141 تا 147) مطبوعات تازه (5 صفحه - از 148 تا 152),آبان 1327 - شماره 43 صفحات اولیه (1 صفحه - از -1 تا -1) فهرست (1 صفحه - از 0 تا 0) مسائل روز: بلای تعصب و بیذوقی (5 صفحه - از 1 تا 5) مکاتیب تاریخی: مکتوب رؤسای بختیاری به سفرای خارجه در طهران نویسنده: سردار اسعد، علی قلی؛ صمصام السلطنه، نجف قلی؛ (3 صفحه - از 6 تا 8) آثار باستانی: آثار تاریخی فارس معرف: مخبر، محمد علی؛ (16 صفحه - از 9 تا 24) عشایر ایران: عشایر ایران (ایل سنجابی) معرف: مکری، محمد؛ (16 صفحه - از 25 تا 40) جغرافیای بلاد و نواحی: خشکسالی در قاینات نویسنده: گنجی، محمد حسن؛ (10 صفحه - از 41 تا 50) یادداشتهای تاریخی: وفیات معاصرین معرف: قزوینی، محمد؛ (22 صفحه - از 51 تا 72) ما و خوانندگان (8 صفحه - از 73 تا 80) ,آذر و دی 1327 - شماره 44 و 45 صفحات اولیه (1 صفحه - از -1 تا -1) فهرست (1 صفحه - از 0 تا 0) بعد از صد سال (8 صفحه - از 1 تا 8) آثار باستانی: آثار تاریخی فارس معرف: مخبر، محمد علی؛ (19 صفحه - از 9 تا 27) ورقی از تاریخ معاصر: داستان ژنرال بارتلمی سمینو گزارشگر: گیلان پور، محمد کاظم؛ (8 صفحه - از 28 تا 35) عشایر ایران: طوایف سنجابی (عشایر کرد) معرف: مکری، محمد؛ (21 صفحه - از 36 تا 56) اشعار خوب: تغزلات شاعر: ادیب صابر؛ (5 صفحه - از 57 تا 61) کتاب نقاوة الآثار فی ذکر الأخبار معرف: بیضایی، پرتو؛ (17 صفحه - از 62 تا 78) یادداشتهای تاریخی: وفیات معاصرین معرف: قزوینی، محمد؛ (13 صفحه - از 79 تا 91) رجال دوره قاجاریه: شرح حال ظل السلطان معرف: سعادت نوری، حسین؛ (14 صفحه - از 92 تا 105) احوال بزرگان: حاجی محمد کریم خان کرمانی نویسنده: نوایی، عبدالحسین؛ (13 صفحه - از 106 تا 118) بیاد بزرگان گذشته: چند نکته راجع برساله نفس ابوعلی سینا نویسنده: شجره، حسین؛ (4 صفحه - از 119 تا 122) مباحث تاریخی: محل قبر یعقوب لیث (تعیین محل وفات و دفن مؤسس سلسله صفاریان) نویسنده: نیکلا راست؛ (7 صفحه - از 123 تا 129) محل قبر ابو علی مسکویه نویسنده: صدرهاشمی، محمد؛ (4 صفحه - از 130 تا 133) ما و خوانندگان (26 صفحه - از 134 تا 159) مطبوعات تازه (5 صفحه - از 160 تا 164) ,بهمن و اسفند 1327 - شماره 46 و 47 صفحات اولیه (1 صفحه - از -1 تا -1) فهرست (1 صفحه - از 0 تا 0) بهار امیدواران (8 صفحه - از 1 تا 8) مباحث تاریخی: توجه ایرانیان در گذشته به طب و اطبا سخنران: تقی زاده، سید حسن؛ (18 صفحه - از 9 تا 26) رجال دوره قاجاریه: شرح حال میرزا عبدالوهاب خان آصف الدوله (11 صفحه - از 27 تا 37) نسخ خطی: دو کتاب سراج الطریق و ریاض الخلود تألیف ابوبکر بن هدایة الله الحسینی الگورانی الکردی الشاه معرف: مکری، محمد؛ (11 صفحه - از 38 تا 48) آثار قدما: یک کتاب فراموش شده: ترجمه فارسی کتاب الفرج بعد الشدة تألیف حسین بن اسعد مؤیدی دهستانی (13 صفحه - از 49 تا 61) احوال بزرگان: شرح حال حاجی محمد کریم خان کرمانی معرف: نوایی، عبدالحسین؛ (12 صفحه - از 62 تا 73) آثار باستانی: آثار تاریخی فارس معرف: مخبر، محمد علی؛ (18 صفحه - از 74 تا 91) شعرای گمنام: شرح حال آقا صادق هجری تفرشی معرف: سحاب، ابوالقاسم؛ (9 صفحه - از 92 تا 100) اشعار خوب: در وصف بهار شاعر: اصفهانی، شهاب؛ (3 صفحه - از 101 تا 103) جغرافیای بلاد و نواحی: من یوحی (4 صفحه - از 104 تا 107) خاندان های مشهور: خاندان شفروه (10 صفحه - از 108 تا 117) مکاتیب تاریخی: بعضی از مراسلات امیرکبیر به ناصر الدین شاه (4 صفحه - از 118 تا 121) یادداشتهای تاریخی: وفیات معاصرین معرف: قزوینی، محمد؛ (7 صفحه - از 122 تا 128) مباحث تاریخی: ایران جنوب غربی در آغاز عهود تاریخی نویسنده: راست، ن؛ (20 صفحه - از 129 تا 148) ما و خوانندگان (4 صفحه - از 149 تا 152),فروردین و اردیبهشت 1328 - شماره 48 و 49 صفحات اولیه (1 صفحه - از -1 تا -1) فهرست (1 صفحه - از 0 تا 0) مسائل روز: ضایعه عظیم جبران ناپذیر (مرگ مرحوم قزوینی) (8 صفحه - از 1 تا 8) مسائل جغرافیایی: پاکستان معرف: گنجی، محمد حسن؛ (18 صفحه - از 9 تا 26) مباحث تاریخی: تاریخ زردشت نویسنده: تقی زاده، سید حسن؛ (18 صفحه - از 27 تا 44) ورقی از تاریخ مشروطه: چند استخاره از محمد علیشاه با جوابهای آن ها نویسنده: توکلی، احمد؛ (21 صفحه - از 45 تا 65) یادداشتهای تاریخی: وفیات معاصرین معرف: قزوینی، محمد؛ (7 صفحه - از 66 تا 72) ورقی از تاریخ شرق شناسی: شرق شناسان و شرق شناسی در آلمان نویسنده: منشی زاده، داود؛ (9 صفحه - از 73 تا 81) آثار هنری: دو تصویر از سلاطین صفوی نویسنده: بیانی، مهدی؛ (3 صفحه - از 82 تا 84) جغرافیای ایران: جغرافیای بلوچستان نویسنده: افضل الملک کرمانی، محمود؛ (29 صفحه - از 85 تا 113) طرز تدریس علوم قدیمه: طرز تدریس علوم دینی شیعه امامیه در عتبات و ایران نویسنده: نشأت، صادق؛ (10 صفحه - از 114 تا 123) نسخ خطی: کتاب الحکمه فی الادعیة و الموعظة للأمة تألیف محمد بن علی الناموس الخواری الفریومذی (8 صفحه - از 124 تا 131) ما و خوانندگان (20 صفحه - از 132 تا 151) مطبوعات تازه (9 صفحه - از 152 تا 160) ,خرداد 1328 - شماره 50 صفحات اولیه (1 صفحه - از -1 تا -1) فهرست (1 صفحه - از 0 تا 0) مسائل روز: بعضی از علل ترقی و انحطاط تاریخی ایران: حیثیت و همت نویسنده: تقی زاده، سید حسن؛ (13 صفحه - از 1 تا 13) مسائل علمی مخاطرات ناشی از علم (8 صفحه - از 14 تا 21) خطوط مشاهیر: یک نامه بخط پیر لوتی (4 صفحه - از 22 تا 25) اشعار خوب: از گفته های شرف الدین شفروه اصفهانی (2 صفحه - از 26 تا 27) علمای امامیه: شرح حال حجة الاسلام سید محمد باقر شفتی (16 صفحه - از 28 تا 43) یادداشتهای تاریخی: وفیات معاصرین معرف: قزوینی، محمد؛ (11 صفحه - از 44 تا 54) جغرافیای بلاد و نواحی: قصران ری معرف: ستوده، منوچهر؛ (10 صفحه - از 55 تا 64) ما و خوانندگان (12 صفحه - از 65 تا 76)

9674. یادگار

کتابخانه: کتابخانه دانشکده علوم قرآنی اصفهان (اصفهان)

موضوع : شهریور و مهر 1326 - شماره 31 و 32 صفحات اولیه (1 صفحه - از -1 تا -1) فهرست (1 صفحه - از 0 تا 0) مقدمه انقلاب ایران (8 صفحه - از 1 تا 8) داستان های تاریخی: چگونه یک خانم انگلیسی مدتی در بادیة الشام سلطنت می کرد؟ (ورقی از داستان تحریکات دول مستعمراتی در آسیا) (7 صفحه - از 9 تا 15) اشعار خوب: یک قطعه از ناصر خسرو (3 صفحه - از 16 تا 18) شرح حال صدیق الممالک شیبانی معرف: قایم مقامی، جهانگیر؛ (16 صفحه - از 19 تا 34) یک قطعه از اشرفی سمرقندی (1 صفحه - از 34 تا 34) تصویر تازه ای از نادرشاه گزارشگر: حکمت، علی اصغر؛ (2 صفحه - از 35 تا 36) شرح حال عزیزخان سردار کل (رجال دوره قاجاریه) (26 صفحه - از 37 تا 62) بحث لغوی - باد شرطه نویسنده: قزوینی، محمد؛ (6 صفحه - از 63 تا 68) جغرافیای بلاد و نواحی سودان شرقی و اختلاف مصر و انگلیس بر سر آن (13 صفحه - از 69 تا 81) نسخ خطی: ابکار الأفکار رشید وطواط (14 صفحه - از 82 تا 95) تحقیقات ادبی: رباعیات شیخ نجم الدین کبری معرف: برتلس روسی؛ مترجم: شادان، ولی الله؛ (6 صفحه - از 96 تا 101) مباحث تاریخی: قسمتی از ماجرای خلیج فارس (19 صفحه - از 102 تا 120) مطبوعات تازه (14 صفحه - از 121 تا 134) آثار باستانی: تحقیق علت حریق تخت جمشید نویسنده: آندره گدار؛ (14 صفحه - از 135 تا 148),آبان و آذر 1326 - شماره 33 صفحات اولیه (1 صفحه - از -1 تا -1) فهرست (1 صفحه - از 0 تا 0) مسائل روز: نوشتن تاریخ معاصر (8 صفحه - از 1 تا 8) مکاتیب تاریخی: فتحنامه شهر چند معرف: وطواط، رشیدالدین؛ (7 صفحه - از 9 تا 15) مباحث تاریخی: قسمتی از ماجرای خلیج فارس (25 صفحه - از 16 تا 40) ورقی از تاریخ مشروطه: انقلاب گیلان چگونه آغاز شد؟ نویسنده: نوایی، عبدالحسین؛ (15 صفحه - از 41 تا 55) بحث لغوی: باد شرطه نویسنده: فرخ، محمود؛ (3 صفحه - از 56 تا 58) جنگ و سفینه (3 صفحه - از 58 تا 60) اشعار خوب: یک قصیده شاعر: سوزنی سمرقندی؛ (7 صفحه - از 61 تا 67) سابقه تمدن جدید در ایران: آبله کوبی در ایران (5 صفحه - از 68 تا 72) ما و خوانندگان (8 صفحه - از 73 تا 80),دی 1326 - شماره 34 صفحات اولیه (1 صفحه - از -1 تا -1) فهرست (1 صفحه - از 0 تا 0) مسائل روز: چگوه به طبقه جوان خیانت می شود؟ (8 صفحه - از 1 تا 8) داستان های تاریخی: امیرکبیر و مرحوم هدایت (6 صفحه - از 9 تا 14) مکاتیب تاریخی: دو نامه مهم سیاسی و تاریخی نویسنده: نایب السلطنه، عباس میرزا؛ ریاحی، محمد امین؛ (9 صفحه - از 15 تا 23) مباحث تاریخی: یک قطعه شعر شاعر: دقیقی؛ (1 صفحه - از 23 تا 23) قسمتی از ماجرای خلیج فارس (22 صفحه - از 24 تا 45) اشعار خوب: یک قصیده شاعر: سوزنی سمرقندی؛ (8 صفحه - از 46 تا 53) آثار باستانی: قبر حافظ ابونعیم صاحب کتاب اخبار اصفهان معرف: صدرهاشمی، محمد؛ (14 صفحه - از 54 تا 67) ما و خوانندگان (13 صفحه - از 68 تا 80),بهمن 1326 - شماره 35 صفحات اولیه (1 صفحه - از -1 تا -1) فهرست (1 صفحه - از 0 تا 0) مسائل روز ما و تمدن اروپائی (6 صفحه - از 1 تا 6) مباحث تاریخی: ابوطاهر خاتونی و معین الملک اصم (12 صفحه - از 7 تا 18) تحقیقات ادبی: ماده تاریخ سازی نویسنده: سحاب، ابوالقاسم؛ (6 صفحه - از 19 تا 24) مسائل علمی: نظری بآسمان (9 صفحه - از 25 تا 33) ورقی از تاریخ مشروطه: قانون اساسی ایران چگونه تدوین شد؟ نویسنده: نوایی، عبدالحسین؛ (14 صفحه - از 34 تا 47) ما و خوانندگان (13 صفحه - از 48 تا 60) داستان های تاریخی: داستان معیرالممالک و جواهرات او (7 صفحه - از 61 تا 67) مطبوعات تازه (5 صفحه - از 68 تا 72) غزل شاعر: سوزنی سمرقندی؛ (1 صفحه - از 72 تا 72),اسفند 1326 - شماره 36 صفحات اولیه (1 صفحه - از -1 تا -1) فهرست (1 صفحه - از 0 تا 0) مسائل روز: لزوم حفظ فارسی فصیح خطابه سخنران: تقی زاده؛ (40 صفحه - از 1 تا 40) اشعار خوب: نشاط بهار شاعر: ادیب صابر؛ (2 صفحه - از 41 تا 42) اسناد تاریخی: وثیقه اتحاد اسلام نادری (13 صفحه - از 43 تا 55) تحقیقات ادبی: نظری مختصر به حیات و شعر صوفیانه عراقی نویسنده: نوایی، عبدالحسین؛ (13 صفحه - از 56 تا 68) نسخ خطی: دو نسخه در باب علوم قرآنیه از قرن ششم هجری معرف: حکمت، علی اصغر؛ (8 صفحه - از 69 تا 76) عشایر ایران: عشایر کرد معرف: کیوان پور مکری، محمد؛ (12 صفحه - از 77 تا 88),فروردین 1327 - شماره 37 صفحات اولیه (1 صفحه - از -1 تا -1) فهرست (1 صفحه - از 0 تا 0) مسائل روز: انحطاط ادبیات در حال حاضر (6 صفحه - از 1 تا 6) عشایر ایران: عشایر کرد معرف: کیوان پور مکری، محمد؛ (16 صفحه - از 7 تا 22) ورقی از تاریخ مشروطه: مرحوم دکتر خلیل خان اعلم الدوله و مشروطیت ایران نویسنده: ثقفی اعزاز، حسین؛ (12 صفحه - از 23 تا 34) یک قطعه شعر شاعر: خاقانی شروانی؛ (1 صفحه - از 34 تا 34) تحقیقات ادبی: نظری باحوال و اشعار عراقی نویسنده: نوایی، عبدالحسین؛ (10 صفحه - از 35 تا 44) مسائل علمی: نظری بآسمان (7 صفحه - از 45 تا 51) مباحث تاریخی: نوروز نویسنده: تقی زاده؛ (15 صفحه - از 52 تا 66) ما و خوانندگان (11 صفحه - از 67 تا 77) نوادر و امثال: از مقامات شاهزاده میرزا ظل السلطان (3 صفحه - از 78 تا 80),اردیبهشت 1327 - شماره 38 صفحات اولیه (1 صفحه - از -1 تا -1) فهرست (1 صفحه - از 0 تا 0) مسائل روز: دانشکده ادبیات تبریز (8 صفحه - از 1 تا 8) احوال بزرگان: شرح حال مهاتما گاندی مترجم: سعادت نوری، حسین؛ (8 صفحه - از 9 تا 16) یک قطعه شعر شاعر: عبدالرزاق اصفهانی، جمال الدین؛ (1 صفحه - از 16 تا 16) آثار باستانی: قبر علی بن سهل اصفهانی معرف: صدرهاشمی، محمد؛ (5 صفحه - از 17 تا 21) رجال دوره قاجاریه: شرح حال ملک الکتاب فراهانی معرف: قایم مقامی، جهانگیر؛ (13 صفحه - از 22 تا 34) عشایر ایران: عشایر کرد نویسنده: کیوان پور مکری، محمد؛ (22 صفحه - از 35 تا 56) نسخ خطی: کتاب مقتل ابوامؤید خوارزمی معرف: قزوینی، محمد؛ (8 صفحه - از 57 تا 64) مسائل علمی: عبرت تاریخ (5 صفحه - از 65 تا 69) ما و خوانندگان (11 صفحه - از 70 تا 80),خرداد و تیر 1327 - شماره 39 و 40 صفحات اولیه (1 صفحه - از -1 تا -1) فهرست (1 صفحه - از 0 تا 0) مسائل روز: خاتمه سال چهارم یادگار (3 صفحه - از 1 تا 3) عشایر ایران: عشایر کرد نویسنده: کیوان پور مکری، محمد؛ (23 صفحه - از 4 تا 26) آثار باستانی: سردر مسجد قطبیه معرف: صدرهاشمی، محمد؛ (3 صفحه - از 27 تا 29) جغرافیای تاریخی: نوشاد کجا بوده است؟ نویسنده: قزوینی، محمد؛ (8 صفحه - از 30 تا 37) مسائل روز بین المللی: آیا باید در خاورمیانه جنگ دربگیرد؟ نویسنده: بایاردوج؛ (21 صفحه - از 38 تا 58) یک قطعه از سلسلة الذهب جامی شاعر: جامی؛ (1 صفحه - از 58 تا 58) ورقی از تاریخ طهران: سبزه میدان و مجمع دارالصنایع (12 صفحه - از 59 تا 70) آداب قومی: بازی الک دولک معرف: حکمت، علی اصغر؛ (10 صفحه - از 71 تا 80) اسناد تاریخی: کتاب آثار البلاد قزوینی و ترجمه احوال شعرای فارسی (14 صفحه - از 81 تا 94) تحقیقات تاریخی: ساخت کاغذ در ممالک اسلامی نویسنده: کورکیس عواد؛ (33 صفحه - از 95 تا 127) اشعار خوب: از گفته های قدما (6 صفحه - از 128 تا 133) مکاتیب تاریخی: نامه سلطان سنجر به وزیر خلیفه المسترشد بالله (22 صفحه - از 134 تا 155) ما و خوانندگان (15 صفحه - از 156 تا 170) یک نسخه نفیس از مجمع التواریخ حافظ ابرو معرف: بیانی، مهدی؛ (6 صفحه - از 171 تا 176)