تعداد مدارک : 2887
مدارک شناخته شده : 2813
نوع رده بندی: کنگره
بستن همه
A
آثار کلی
8
%0.3
B
فلسفه، مذهب و روانشناسی
2101
%74.7
C
علوم کمکی تاریخ
6
%0.2
D
تاریخ
270
%9.6
E
تاریخ آمریکا، ایالات متحده آمریکا
2
%0.1
G
جغرافیا
3
%0.1
H
علوم اجتماعی
79
%2.8
J
علوم سیاسی
15
%0.5
K
حقوق
3
%0.1
L
آموزش و پروش
15
%0.5
M
موسیقی
1
%0.0
N
هنرهای تجسمی
3
%0.1
P
زبان شناسی، زبان و ادبیات
239
%8.5
Q
علوم
19
%0.7
R
علوم پزشکی
19
%0.7
S
کشاورزی - صنایع گیاهی و جانوری
3
%0.1
T
فنآوری
6
%0.2
U
علوم نظامی
2
%0.1
Z
کتابشناسی و علوم کتابداری
19
%0.7