تعداد مدارک : 72217
مدارک شناخته شده : 71126
نوع رده بندی: کنگره
بستن همه
A
آثار کلی
240
%0.3
B
فلسفه، مذهب و روانشناسی
10437
%14.7
C
علوم کمکی تاریخ
426
%0.6
D
تاریخ (عمومی)
4687
%6.6
E
تاریخ آمریکا، ایالات متحده آمریکا
213
%0.3
F
تاریخ محلی ایالات متحده آمریکا
106
%0.1
G
جغرافیا (عمومی). اطلس. نقشه
1300
%1.8
H
علوم اجتماعی (عمومی)
9198
%12.9
J
احکام عمومی قانون گذاری و اجرا
779
%1.1
K
کلیات قانون. حقوق تطبیقی. فقه
580
%0.8
L
آموزش و پروش "تعلیم و تربیت"(کلیات)
2565
%3.6
M
موسیقی
303
%0.4
N
هنرهای تجسمی
3930
%5.5
P
زبان شناسی، علم زبان
12446
%17.5
Q
علوم
12539
%17.6
R
علوم پزشکی (کلیات)
3256
%4.6
S
کشاورزی (کلیات)
637
%0.9
T
فنآوری (کلیات)
4792
%6.7
U
علوم نظامی (کلیات)
110
%0.2
V
علوم دریایی (کلیات)
14
%0.0
Z
کتاب (کلیات). نویسندگی. نسخه شناسی. صنایع کتاب و تجارت. کتابخانه ها. کتابشناسی
2568
%3.6