ردیف نام کتابخانه شهر (استان) نوع تعداد مدارک تاریخ بروزرسانی
81

كتابخانه عمومی مریم (س)

قم (قم)

عمومی

21210 19 تیر 1396
82

كتابخانه عمومي يادگار امام (ره)

قم (قم)

عمومی

18586 19 تیر 1396
83

كتابخانه عمومی ریحانه النبی (س)

قم (قم)

عمومی

16353 19 تیر 1396
84

كتابخانه عمومی امام علی (ع)

قم (قم)

عمومی

11701 19 تیر 1396
85

كتابخانه عمومی شهداي قم

قم (قم)

عمومی

16892 19 تیر 1396
86

کتابخانه مرکزی دانشگاه دولتی تربت حیدریه

تربت حیدریه (خراسان رضوي)

دانشگاهی

3644 26 اردیبهشت 1396
87

کتابخانه دیجیتالی نور

قم (قم)

-

8860 19 اردیبهشت 1396
88

كتابخانه تخصصی فقه و اصول

قم (قم)

تخصصی

29004 11 اردیبهشت 1396
89

كتابخانه جامع علوم و معارف قرآن كریم (مؤسسه معارف اسلامی امام رضا (ع))

قم (قم)

تخصصی

19314 8 اردیبهشت 1396
90

كتابخانه دانشگاه مفيد

قم (قم)

دانشگاهی

108190 6 اردیبهشت 1396
91

کتابخانه دانشگاه شهید بهشتی

تهران (تهران)

دانشگاهی

133505 3 اردیبهشت 1396
92

كتابخانه مركز تحقيقات آموزش و پرورش

قم (قم)

عمومی

23162 3 اردیبهشت 1396
93

کتابخانه پژوهشکده حج و زیارت (مشهد مقدس)

مشهد (خراسان رضوي)

تخصصی

1043 14 فروردین 1396
94

كتابخانه تخصصی مؤسسه شیعه شناسی

قم (قم)

تخصصی

5602 9 اسفند 1395
95

كتابخانه مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهراء (س)

كرج (البرز)

حوزوی

8213 9 اسفند 1395
96

کتابخانه مدرسه علمیه خواهران فاطمیه (س) کوت عبدالله

کارون (کوت عبدالله) (خوزستان)

حوزوی

1167 9 اسفند 1395
97

کتابخانه مدرسه علمیه خواهران حضرت زینب (س) امیدیه

امیدیه (خوزستان)

حوزوی

4120 9 اسفند 1395
98

کتابخانه حوزه علمیه خواهران فاطمة المعصومه (س) دلیجان

دلیجان (مرکزی)

حوزوی

7772 6 اسفند 1395
99

کتابخانه مدرسه علمیه خواهران الزهراء (س) پلدختر

پلدختر (لرستان)

حوزوی

3086 6 اسفند 1395
100

کتابخانه مدرسه علمیه خواهران الزهراء (س) صحنه

صحنه (کرمانشاه)

حوزوی

2694 6 اسفند 1395