ردیف نام کتابخانه شهر (استان) نوع تعداد مدارک تاریخ بروزرسانی
661

كتابخانه و مركز اسناد سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

تهران (تهران)

تخصصی

9756 3 اسفند 1394
662

کتابخانه و مرکز اسناد علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر (شهید صبوری)

تهران (تهران)

دانشگاهی

61755 19 دی 1394
663

کتابخانه و مرکز اطلاع رسانی آیت الله ایمانی دانشگاه سلمان فارسی

كازرون (فارس)

دانشگاهی

19308 29 مرداد 1396
664

کتابخانه و مرکز اطلاع رسانی دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)

مشهد (خراسان رضوي)

دانشگاهی

25424 11 دی 1396
665

كتابخانه و مركز مدارك استانداري قم

قم (قم)

عمومی

7400 20 مهر 1395
666

كتابخانه و موزه ملي ملك

تهران (تهران)

عمومی

34492 16 آبان 1395
667

كتابخانه وزارت امور خارجه

تهران (تهران)

تخصصی

206185 23 خرداد 1390
668

کتابخانه کوثر دانشگاه قم

قم (قم)

دانشگاهی

32575 10 دی 1396
669

کتابخانه کوثر (کتابخانه های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران)

تهران (تهران)

عمومی

11348 20 مرداد 1394