ردیف نام کتابخانه شهر (استان) نوع تعداد مدارک تاریخ بروزرسانی
641

كتابخانه عمومي سعدى

شیراز (فارس)

عمومی

9182 18 مهر 1388
642

كتابخانه عمومی شماره دو آباده

آباده (فارس)

عمومی

13372 18 مهر 1388
643

كتابخانه عمومي باقر العلوم (ع) (هلال احمر)

قم (قم)

عمومی

11485 18 مهر 1388
644

كتابخانه عمومي زرين شهر

زرين شهر (اصفهان)

عمومی

12925 17 مهر 1388
645

كتابخانه عمومی ملا شفیع ارسنجانی

ارسنجان (فارس)

عمومی

10520 13 مهر 1388
646

كتابخانه عمومی شماره یك كازرون

كازرون (فارس)

عمومی

15710 13 مهر 1388
647

كتابخانه عمومی خرامه

شیراز (فارس)

عمومی

13013 13 مهر 1388
648

كتابخانه عمومي ابوريحان بيرونى

شیراز (فارس)

عمومی

18591 10 مهر 1388
649

كتابخانه عمومي نجف آباد

نجف آباد (اصفهان)

عمومی

17824 2 مهر 1388
650

كتابخانه عمومي بهارستان

بهارستان (اصفهان)

عمومی

8087 8 شهریور 1388
651

كتابخانه عمومي ارشاد

اصفهان (اصفهان)

عمومی

12635 4 شهریور 1388
652

كتابخانه عمومي ولي عصر (ع)

اصفهان (اصفهان)

عمومی

20468 30 مرداد 1388
653

كتابخانه عمومي شهيد مفتح

اصفهان (اصفهان)

عمومی

12820 29 مرداد 1388
654

كتابخانه عمومي توحيد

اصفهان (اصفهان)

عمومی

16987 27 مرداد 1388
655

كتابخانه عمومی علامه طباطبایی شهرضا

شهرضا (اصفهان)

عمومی

18561 27 مرداد 1388
656

كتابخانه عمومي الغدير

خميني شهر (اصفهان)

عمومی

14998 27 مرداد 1388
657

كتابخانه عمومي امير قلي امينى

اصفهان (اصفهان)

عمومی

11119 26 مرداد 1388
658

كتابخانه عمومي صائب

اصفهان (اصفهان)

عمومی

13641 26 مرداد 1388
659

كتابخانه عمومی ابن مسكویه

اصفهان (اصفهان)

عمومی

21216 13 مرداد 1388
660

كتابخانه مركزي دانشگاه صنعتي شاهرود

شاهرود (سمنان)

دانشگاهی

27461 25 تیر 1388