ردیف نام کتابخانه شهر (استان) نوع تعداد مدارک تاریخ بروزرسانی
641

كتابخانه عمومي علامه نايينى

اصفهان (اصفهان)

عمومی

5688 21 مهر 1388
642

كتابخانه عمومی الغدیر تیران

تيران (اصفهان)

عمومی

7315 20 مهر 1388
643

كتابخانه عمومی شماره یك آباده

آباده (فارس)

عمومی

13372 20 مهر 1388
644

كتابخانه عمومی میمند

ميمند (فارس)

عمومی

14040 20 مهر 1388
645

كتابخانه عمومی سمیرم

سميرم (اصفهان)

عمومی

9876 19 مهر 1388
646

كتابخانه عمومي باقر العلوم (ع) (هلال احمر)

قم (قم)

عمومی

11485 18 مهر 1388
647

كتابخانه عمومي سعدى

شیراز (فارس)

عمومی

9182 18 مهر 1388
648

كتابخانه عمومی شماره دو آباده

آباده (فارس)

عمومی

13372 18 مهر 1388
649

كتابخانه عمومي شماره يك شهرستان آران و بيدگل

آران و بيدگل (اصفهان)

عمومی

12403 18 مهر 1388
650

كتابخانه عمومي دهاقان (آیت الله محمد حسین خرد دهاقانی)

دهاقان (اصفهان)

عمومی

24998 18 مهر 1388
651

كتابخانه عمومي رهنان شماره يك

اصفهان (اصفهان)

عمومی

9498 18 مهر 1388
652

كتابخانه عمومي نائين

نائين (اصفهان)

عمومی

9693 18 مهر 1388
653

كتابخانه عمومي زرين شهر

زرين شهر (اصفهان)

عمومی

12925 17 مهر 1388
654

كتابخانه عمومی ملا شفیع ارسنجانی

ارسنجان (فارس)

عمومی

10520 13 مهر 1388
655

كتابخانه عمومی شماره یك كازرون

كازرون (فارس)

عمومی

15710 13 مهر 1388
656

كتابخانه عمومی خرامه

شیراز (فارس)

عمومی

13013 13 مهر 1388
657

كتابخانه عمومي ابوريحان بيرونى

شیراز (فارس)

عمومی

18591 10 مهر 1388
658

كتابخانه عمومي نجف آباد

نجف آباد (اصفهان)

عمومی

17824 2 مهر 1388
659

كتابخانه عمومي بهارستان

بهارستان (اصفهان)

عمومی

8087 8 شهریور 1388
660

كتابخانه عمومي ارشاد

اصفهان (اصفهان)

عمومی

12635 4 شهریور 1388