ردیف نام کتابخانه شهر (استان) نوع تعداد مدارک تاریخ بروزرسانی
621

كتابخانه عمومی علامه بحرالعلوم

بروجرد (لرستان)

عمومی

10437 15 آبان 1388
622

كتابخانه عمومی شهید باهنر

بروجرد (لرستان)

عمومی

11247 14 آبان 1388
623

كتابخانه عمومي فيض كاشانى

كاشان (اصفهان)

عمومی

16780 14 آبان 1388
624

كتابخانه عمومي اميرخيزى

تبریز (آذربایجان شرقی)

عمومی

15428 14 آبان 1388
625

كتابخانه عمومی حضرت مهدی (عج)

خرم آباد (لرستان)

عمومی

9579 8 آبان 1388
626

كتابخانه عمومی الزهراء (س)

قم (قم)

عمومی

27317 30 مهر 1388
627

كتابخانه ايرانشناسي مجلس شوراي اسلامي

تهران (تهران)

تخصصی

32811 27 مهر 1388
628

كتابخانه عمومی اژیه

اصفهان (اصفهان)

عمومی

7650 23 مهر 1388
629

كتابخانه عمومی شهید آیت الله مطهری (ره)

نورآباد ممسنى (فارس)

عمومی

14052 23 مهر 1388
630

كتابخانه عمومي قائم فردوس

فردوس (خراسان جنوبی)

عمومی

15631 23 مهر 1388
631

كتابخانه عمومی شهید مطهری

فولاد شهر (اصفهان)

عمومی

9917 22 مهر 1388
632

كتابخانه عمومي فلاورجان

فلاورجان (اصفهان)

عمومی

9193 22 مهر 1388
633

كتابخانه عمومي امام خميني (ره)

بهارستان (اصفهان)

عمومی

7100 22 مهر 1388
634

كتابخانه عمومي نطنز

نطنز (اصفهان)

عمومی

12605 22 مهر 1388
635

كتابخانه عمومي علامه نايينى

اصفهان (اصفهان)

عمومی

5688 21 مهر 1388
636

كتابخانه عمومی الغدیر تیران

تيران (اصفهان)

عمومی

7315 20 مهر 1388
637

كتابخانه عمومی شماره یك آباده

آباده (فارس)

عمومی

13372 20 مهر 1388
638

كتابخانه عمومی میمند

ميمند (فارس)

عمومی

14040 20 مهر 1388
639

كتابخانه عمومی سمیرم

سميرم (اصفهان)

عمومی

9876 19 مهر 1388
640

كتابخانه عمومي دهاقان (آیت الله محمد حسین خرد دهاقانی)

دهاقان (اصفهان)

عمومی

24998 18 مهر 1388