ردیف نام کتابخانه شهر (استان) نوع تعداد مدارک تاریخ بروزرسانی
581

كتابخانه عمومی شهید باهنر

بروجرد (لرستان)

عمومی

11247 14 آبان 1388
582

كتابخانه عمومي فيض كاشانى

كاشان (اصفهان)

عمومی

16780 14 آبان 1388
583

كتابخانه عمومي اميرخيزى

تبریز (آذربایجان شرقی)

عمومی

15428 14 آبان 1388
584

كتابخانه عمومی امام محمد باقر (ع)

اليگودرز (لرستان)

عمومی

8408 16 آبان 1388
585

كتابخانه عمومی علامه بحرالعلوم

بروجرد (لرستان)

عمومی

10437 15 آبان 1388
586

كتابخانه عمومی ورزنه

ورزنه (اصفهان)

عمومی

5533 19 آبان 1388
587

كتابخانه عمومی یزدانشهر

نجف آباد (اصفهان)

عمومی

6359 19 آبان 1388
588

كتابخانه عمومي يادگار امام (ره)

قم (قم)

عمومی

18586 19 تیر 1396
589

كتابخانه عمومی غدیر

خرم آباد (لرستان)

عمومی

10207 20 آبان 1388
590

كتابخانه عمومی استاد شهید مطهری (ره)

خرم آباد (لرستان)

عمومی

10535 19 آبان 1388
591

كتابخانه عمومی الغدیر تیران

تيران (اصفهان)

عمومی

7315 20 مهر 1388
592

كتابخانه عمومی شماره یك آباده

آباده (فارس)

عمومی

13372 20 مهر 1388
593

كتابخانه عمومی میمند

ميمند (فارس)

عمومی

14040 20 مهر 1388
594

كتابخانه عمومی شهید مطهری

فولاد شهر (اصفهان)

عمومی

9917 22 مهر 1388
595

كتابخانه عمومي فلاورجان

فلاورجان (اصفهان)

عمومی

9193 22 مهر 1388
596

كتابخانه عمومي علامه نايينى

اصفهان (اصفهان)

عمومی

5688 21 مهر 1388
597

كتابخانه عمومي امام خميني (ره)

بهارستان (اصفهان)

عمومی

7100 22 مهر 1388
598

كتابخانه عمومی اژیه

اصفهان (اصفهان)

عمومی

7650 23 مهر 1388
599

كتابخانه عمومي نطنز

نطنز (اصفهان)

عمومی

12605 22 مهر 1388
600

كتابخانه عمومی شهید آیت الله مطهری (ره)

نورآباد ممسنى (فارس)

عمومی

14052 23 مهر 1388