ردیف نام کتابخانه شهر (استان) نوع تعداد مدارک تاریخ بروزرسانی
561

كتابخانه عمومي زهرائیه نجف آباد

نجف آباد (اصفهان)

عمومی

32344 1 شهریور 1396
562

كتابخانه عمومی الزهراء (س)

قم (قم)

عمومی

27317 30 مهر 1388
563

كتابخانه عمومی شهید ربانی بندر گز

كردكوی (گلستان)

عمومی

11562 2 آذر 1390
564

كتابخانه عمومی علامه طباطبایی شهرضا

شهرضا (اصفهان)

عمومی

18561 27 مرداد 1388
565

كتابخانه عمومي الغدير

خميني شهر (اصفهان)

عمومی

14998 27 مرداد 1388
566

كتابخانه عمومي شماره يك شهرستان آران و بيدگل

آران و بيدگل (اصفهان)

عمومی

12403 18 مهر 1388
567

كتابخانه عمومي شهيد مفتح

اصفهان (اصفهان)

عمومی

12820 29 مرداد 1388
568

كتابخانه عمومي توحيد

اصفهان (اصفهان)

عمومی

16987 27 مرداد 1388
569

كتابخانه عمومي امير قلي امينى

اصفهان (اصفهان)

عمومی

11119 26 مرداد 1388
570

كتابخانه عمومي صائب

اصفهان (اصفهان)

عمومی

13641 26 مرداد 1388
571

كتابخانه عمومي ولي عصر (ع)

اصفهان (اصفهان)

عمومی

20468 30 مرداد 1388
572

كتابخانه عمومي دهاقان (آیت الله محمد حسین خرد دهاقانی)

دهاقان (اصفهان)

عمومی

24998 18 مهر 1388
573

كتابخانه عمومي رهنان شماره يك

اصفهان (اصفهان)

عمومی

9498 18 مهر 1388
574

كتابخانه عمومي نائين

نائين (اصفهان)

عمومی

9693 18 مهر 1388
575

كتابخانه عمومي ارشاد

اصفهان (اصفهان)

عمومی

12635 4 شهریور 1388
576

كتابخانه عمومي بهارستان

بهارستان (اصفهان)

عمومی

8087 8 شهریور 1388
577

كتابخانه عمومي نجف آباد

نجف آباد (اصفهان)

عمومی

17824 2 مهر 1388
578

كتابخانه عمومی سمیرم

سميرم (اصفهان)

عمومی

9876 19 مهر 1388
579

كتابخانه عمومي زرين شهر

زرين شهر (اصفهان)

عمومی

12925 17 مهر 1388
580

كتابخانه عمومی حضرت مهدی (عج)

خرم آباد (لرستان)

عمومی

9579 8 آبان 1388