ردیف نام کتابخانه شهر (استان) نوع تعداد مدارک تاریخ بروزرسانی
501

كتابخانه عمومی سید ابو الرضا راوندی

كاشان (اصفهان)

عمومی

12028 14 مهر 1390
502

كتابخانه عمومی شهید نواب صفوی

نورآباد (لرستان)

عمومی

12077 27 مهر 1390
503

كتابخانه عمومی طبرسی

مشهد (خراسان رضوي)

عمومی

15789 21 دی 1390
504

كتابخانه عمومی حافظ

گرگان (گلستان)

عمومی

6102 27 تیر 1390
505

كتابخانه عمومی ریحانه النبی (س)

قم (قم)

عمومی

16353 19 تیر 1396
506

كتابخانه امام خميني (ره) شهر قنوات

قنوات (قم)

عمومی

5090 27 آذر 1391
507

كتابخانه عمومی مریم (س)

قم (قم)

عمومی

21210 19 تیر 1396
508

كتابخانه عمومی شهید آوینی

بایگ (خراسان رضوي)

عمومی

9623 16 دی 1390
509

كتابخانه عمومی باقر العلوم (ع)

ریوش (خراسان رضوي)

عمومی

8980 16 دی 1390
510

كتابخانه عمومی امام خمینی (ره)

كاشمر (خراسان رضوي)

عمومی

8459 18 دی 1390
511

كتابخانه عمومی سراب دوره

سراب دوره (لرستان)

عمومی

7046 16 دی 1390
512

كتابخانه عمومی بحر العلوم

خلیل آباد (خراسان رضوي)

عمومی

13474 19 دی 1390
513

كتابخانه عمومی دكتر علی شریعتی

سرخس (خراسان رضوي)

عمومی

13710 17 دی 1390
514

كتابخانه عمومی باقر العلوم (ع)

مشهد (خراسان رضوي)

عمومی

10342 20 دی 1390
515

كتابخانه عمومي عجبشير

عجبشير (آذربایجان شرقی)

عمومی

10940 28 اردیبهشت 1389
516

كتابخانه عمومی هفده شهریور

خرم آباد (لرستان)

عمومی

8598 22 خرداد 1389
517

كتابخانه عمومي خسرو شهر

خسرو شهر (آذربایجان شرقی)

عمومی

15241 25 مرداد 1389
518

كتابخانه عمومي شهید مطهری اسكو

اسكو (آذربایجان شرقی)

عمومی

8162 25 مرداد 1389
519

كتابخانه عمومی فردوسی مینودشت

مینودشت (گلستان)

عمومی

12163 2 آذر 1390
520

كتابخانه عمومي يامچى

مرند (آذربایجان شرقی)

عمومی

6826 29 مرداد 1389