ردیف نام کتابخانه شهر (استان) نوع تعداد مدارک تاریخ بروزرسانی
421

كتابخانه عمومي اميرخيزى

تبریز (آذربایجان شرقی)

عمومی

15428 14 آبان 1388
422

كتابخانه عمومی امیر كبیر

كردكوی (گلستان)

عمومی

15481 29 شهریور 1390
423

كتابخانه عمومي امير قلي امينى

اصفهان (اصفهان)

عمومی

11119 26 مرداد 1388
424

كتابخانه عمومی - امانی خواهران (پژوهشگاه علوم و معارف اسلامي دفتر تبليغات اسلامي حوزه علمیه قم)

قم (قم)

عمومی

4078 20 مهر 1395
425

كتابخانه عمومی امام محمد باقر (ع)

اليگودرز (لرستان)

عمومی

8408 16 آبان 1388
426

كتابخانه عمومی امام علی (ع)

قم (قم)

عمومی

11701 19 تیر 1396
427

کتابخانه عمومی امام صادق علیه السلام

قم (قم)

عمومی

12368 22 تیر 1396
428

كتابخانه عمومی امام رضا (ع)

علی آباد كتول (گلستان)

عمومی

15631 27 شهریور 1390
429

كتابخانه عمومی امام خمینی (ره)

كاشمر (خراسان رضوي)

عمومی

8459 18 دی 1390
430

كتابخانه عمومی امام خمینی (ره)

قوچان (خراسان رضوي)

عمومی

13583 28 بهمن 1390
431

كتابخانه عمومی امام خمینی (ره)

طرقبه (خراسان رضوي)

عمومی

11932 28 بهمن 1390
432

كتابخانه عمومي امام خميني (ره)

بهارستان (اصفهان)

عمومی

7100 22 مهر 1388
433

كتابخانه عمومی امام حسین (ع)

دستجرد (قم)

عمومی

6854 27 تیر 1390
434

كتابخانه عمومی امام باقر (ع)

فاضل آباد (گلستان)

عمومی

16629 3 آذر 1390
435

کتابخانه عمومی امام امیرالمومنین علیه السلام

اصفهان (اصفهان)

عمومی

24846 12 آذر 1396
436

كتابخانه عمومی الغدیر تیران

تيران (اصفهان)

عمومی

7315 20 مهر 1388
437

كتابخانه عمومي الغدير

خميني شهر (اصفهان)

عمومی

14998 27 مرداد 1388
438

كتابخانه عمومی الغدیر

مزرعه كتول (گلستان)

عمومی

9673 27 شهریور 1390
439

كتابخانه عمومی الزهراء (س)

قم (قم)

عمومی

27317 30 مهر 1388
440

كتابخانه عمومي اشكنان

اشكنان (فارس)

عمومی

12660 29 خرداد 1389