ردیف نام کتابخانه شهر (استان) نوع تعداد مدارک تاریخ بروزرسانی
381

كتابخانه عمومي زرين شهر

زرين شهر (اصفهان)

عمومی

12925 17 مهر 1388
382

كتابخانه عمومی ریحانه النبی (س)

قم (قم)

عمومی

16353 19 تیر 1396
383

كتابخانه عمومی روزبه زنجان

زنـجان (زنجان)

عمومی

14648 5 اسفند 1389
384

كتابخانه عمومي رهنان شماره يك

اصفهان (اصفهان)

عمومی

9498 18 مهر 1388
385

كتابخانه عمومی رضوی

مشهد (خراسان رضوي)

عمومی

11899 8 دی 1389
386

كتابخانه عمومی دكتر علی شریعتی

سرخس (خراسان رضوي)

عمومی

13710 17 دی 1390
387

كتابخانه عمومي دكتر علي شريعتی

سبزوار (خراسان رضوي)

عمومی

15388 12 اسفند 1390
388

كتابخانه عمومی دكتر شریعتی

مشهد (خراسان رضوي)

عمومی

15074 12 اسفند 1390
389

كتابخانه عمومي دهاقان (آیت الله محمد حسین خرد دهاقانی)

دهاقان (اصفهان)

عمومی

24998 18 مهر 1388
390

كتابخانه عمومی خواجه نصیر

مراغه (آذربایجان شرقی)

عمومی

5036 18 آذر 1389
391

كتابخانه عمومي خسرو شهر

خسرو شهر (آذربایجان شرقی)

عمومی

15241 25 مرداد 1389
392

كتابخانه عمومی خرامه

شیراز (فارس)

عمومی

13013 13 مهر 1388
393

كتابخانه عمومي خدافرین

كليبر (آذربایجان شرقی)

عمومی

8462 29 مرداد 1389
394

كتابخانه عمومی خاتم الانبیاء (ص)

خواف (خراسان رضوي)

عمومی

13884 28 بهمن 1390
395

كتابخانه عمومی حكیم نباتی كلیبر

كليبر (آذربایجان شرقی)

عمومی

6132 29 مرداد 1389
396

كتابخانه عمومی حکیم مدرس زنوزی

زنوز (آذربایجان شرقی)

عمومی

11504 12 مرداد 1389
397

كتابخانه عمومی حضرت مهدی (عج)

خرم آباد (لرستان)

عمومی

9579 8 آبان 1388
398

کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد

تهران (تهران)

عمومی

87730 6 مهر 1395
399

كتابخانه عمومی حافظ

گرگان (گلستان)

عمومی

6102 27 تیر 1390
400

كتابخانه عمومی جعفریه

جعفریه (قم)

عمومی

6089 15 اسفند 1396