ردیف نام کتابخانه شهر (استان) نوع تعداد مدارک تاریخ بروزرسانی
21

كتابخانه عمومی سید ابو الرضا راوندی

كاشان (اصفهان)

عمومی

12028 14 مهر 1390
22

كتابخانه عمومي شماره يك شهرستان آران و بيدگل

آران و بيدگل (اصفهان)

عمومی

12403 18 مهر 1388
23

كتابخانه عمومی شهید مطهری

فولاد شهر (اصفهان)

عمومی

9917 22 مهر 1388
24

كتابخانه عمومي شهيد مفتح

اصفهان (اصفهان)

عمومی

12820 29 مرداد 1388
25

كتابخانه عمومي صائب

اصفهان (اصفهان)

عمومی

13641 26 مرداد 1388
26

كتابخانه عمومی علامه طباطبایی شهرضا

شهرضا (اصفهان)

عمومی

18561 27 مرداد 1388
27

كتابخانه عمومي علامه نايينى

اصفهان (اصفهان)

عمومی

5688 21 مهر 1388
28

كتابخانه عمومي فلاورجان

فلاورجان (اصفهان)

عمومی

9193 22 مهر 1388
29

كتابخانه عمومي فيض كاشانى

كاشان (اصفهان)

عمومی

16780 14 آبان 1388
30

كتابخانه عمومي نائين

نائين (اصفهان)

عمومی

9693 18 مهر 1388
31

كتابخانه عمومي نجف آباد

نجف آباد (اصفهان)

عمومی

17824 2 مهر 1388
32

كتابخانه عمومي نطنز

نطنز (اصفهان)

عمومی

12605 22 مهر 1388
33

كتابخانه عمومی ورزنه

ورزنه (اصفهان)

عمومی

5533 19 آبان 1388
34

كتابخانه عمومي ولي عصر (ع)

اصفهان (اصفهان)

عمومی

20468 30 مرداد 1388
35

كتابخانه عمومی یزدانشهر

نجف آباد (اصفهان)

عمومی

6359 19 آبان 1388
36

کتابخانه مدرسه علمیه خواهران الزهراء المرضیه (س) اصفهان

اصفهان (اصفهان)

حوزوی

2171 28 دی 1395
37

كتابخانه مدرسه علمیه خواهران الزهراء (س)

خميني شهر (اصفهان)

حوزوی

3929 4 اسفند 1395
38

كتابخانه مدرسه علمیه خواهران الزهراء (س)

دهاقان (اصفهان)

حوزوی

4427 2 بهمن 1395
39

كتابخانه مدرسه علمیه خواهران الزهراء (س)

مباركه (اصفهان)

حوزوی

3750 3 بهمن 1395
40

کتابخانه مدرسه علمیه خواهران الزهراء (س) داران

داران (اصفهان)

حوزوی

4397 25 دی 1395