ردیف نام کتابخانه شهر (استان) نوع تعداد مدارک تاریخ بروزرسانی
361

كتابخانه عمومی نبی اكرم (ص ) تبریز

تبریز (آذربایجان شرقی)

عمومی

9397 3 مهر 1389
362

كتابخانه عمومي نجف آباد

نجف آباد (اصفهان)

عمومی

17824 2 مهر 1388
363

کتابخانه عمومی نرگس

قم (قم)

عمومی

11320 22 تیر 1396
364

كتابخانه عمومي نطنز

نطنز (اصفهان)

عمومی

12605 22 مهر 1388
365

كتابخانه عمومی نواب صفوی

مشهد (خراسان رضوي)

عمومی

14005 8 دی 1389
366

كتابخانه عمومي هادي شهر

هادي شهر (آذربایجان شرقی)

عمومی

15480 29 مرداد 1389
367

كتابخانه عمومي هرزند جديد

مرند (آذربایجان شرقی)

عمومی

6838 13 مرداد 1389
368

كتابخانه عمومي هريس

هريس (آذربایجان شرقی)

عمومی

11971 12 مرداد 1389
369

كتابخانه عمومي هشترود (برادران)

هشترود (آذربایجان شرقی)

عمومی

9446 7 شهریور 1389
370

كتابخانه عمومی هفده شهریور

خرم آباد (لرستان)

عمومی

8598 22 خرداد 1389
371

كتابخانه عمومي هوراند

اهر (آذربایجان شرقی)

عمومی

7047 9 شهریور 1389
372

كتابخانه عمومي و امانی دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم

قم (قم)

عمومی

51587 20 مهر 1395
373

كتابخانه عمومي ورزقان

ورزقان (آذربایجان شرقی)

عمومی

7607 29 مرداد 1389
374

كتابخانه عمومی ورزنه

ورزنه (اصفهان)

عمومی

5533 19 آبان 1388
375

كتابخانه عمومي ولي عصر (ع)

اصفهان (اصفهان)

عمومی

20468 30 مرداد 1388
376

كتابخانه عمومي وليعصر (ع) تبريز

تبریز (آذربایجان شرقی)

عمومی

18088 21 فروردین 1389
377

كتابخانه عمومی كشكسرای

کشکسرای (آذربایجان شرقی)

عمومی

6064 21 مرداد 1389
378

كتابخانه عمومي كوثر بناب

بناب (آذربایجان شرقی)

عمومی

11858 21 فروردین 1389
379

كتابخانه عمومي كوثر مرند

مرند (آذربایجان شرقی)

عمومی

13308 15 مرداد 1389
380

كتابخانه عمومي يادگار امام (ره)

قم (قم)

عمومی

18586 19 تیر 1396