ردیف نام کتابخانه شهر (استان) نوع تعداد مدارک تاریخ بروزرسانی
361

كتابخانه عمومی نابینایان

قم (قم)

تخصصی

2459 18 تیر 1390
362

كتابخانه عمومي نائين

نائين (اصفهان)

عمومی

9693 18 مهر 1388
363

كتابخانه عمومی نبی اكرم (ص ) تبریز

تبریز (آذربایجان شرقی)

عمومی

9397 3 مهر 1389
364

كتابخانه عمومي نجف آباد

نجف آباد (اصفهان)

عمومی

17824 2 مهر 1388
365

کتابخانه عمومی نرگس

قم (قم)

عمومی

11320 22 تیر 1396
366

كتابخانه عمومي نطنز

نطنز (اصفهان)

عمومی

12605 22 مهر 1388
367

كتابخانه عمومی نواب صفوی

مشهد (خراسان رضوي)

عمومی

14005 8 دی 1389
368

كتابخانه عمومي هادي شهر

هادي شهر (آذربایجان شرقی)

عمومی

15480 29 مرداد 1389
369

كتابخانه عمومي هرزند جديد

مرند (آذربایجان شرقی)

عمومی

6838 13 مرداد 1389
370

كتابخانه عمومي هريس

هريس (آذربایجان شرقی)

عمومی

11971 12 مرداد 1389
371

كتابخانه عمومي هشترود (برادران)

هشترود (آذربایجان شرقی)

عمومی

9446 7 شهریور 1389
372

كتابخانه عمومی هفده شهریور

خرم آباد (لرستان)

عمومی

8598 22 خرداد 1389
373

كتابخانه عمومي هوراند

اهر (آذربایجان شرقی)

عمومی

7047 9 شهریور 1389
374

كتابخانه عمومي و امانی دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم

قم (قم)

عمومی

51587 20 مهر 1395
375

كتابخانه عمومي ورزقان

ورزقان (آذربایجان شرقی)

عمومی

7607 29 مرداد 1389
376

كتابخانه عمومی ورزنه

ورزنه (اصفهان)

عمومی

5533 19 آبان 1388
377

كتابخانه عمومي ولي عصر (ع)

اصفهان (اصفهان)

عمومی

20468 30 مرداد 1388
378

كتابخانه عمومي وليعصر (ع) تبريز

تبریز (آذربایجان شرقی)

عمومی

18088 21 فروردین 1389
379

كتابخانه عمومی كشكسرای

کشکسرای (آذربایجان شرقی)

عمومی

6064 21 مرداد 1389
380

كتابخانه عمومي كوثر بناب

بناب (آذربایجان شرقی)

عمومی

11858 21 فروردین 1389