ردیف نام کتابخانه شهر (استان) نوع تعداد مدارک تاریخ بروزرسانی
341

كتابخانه عمومی فردوسی

مشهد (خراسان رضوي)

عمومی

16022 28 بهمن 1390
342

كتابخانه عمومی فردوسی مینودشت

مینودشت (گلستان)

عمومی

12163 2 آذر 1390
343

كتابخانه عمومي فلاورجان

فلاورجان (اصفهان)

عمومی

9193 22 مهر 1388
344

كتابخانه عمومی فیروز سالار

آذر شهر (آذربایجان شرقی)

عمومی

6311 20 آذر 1389
345

كتابخانه عمومي فيض كاشانى

كاشان (اصفهان)

عمومی

16780 14 آبان 1388
346

كتابخانه عمومي قاضي جهان

قاضي جهان (آذربایجان شرقی)

عمومی

9539 21 مرداد 1389
347

كتابخانه عمومي قائم فردوس

فردوس (خراسان جنوبی)

عمومی

15631 23 مهر 1388
348

كتابخانه عمومي گوگان

آذر شهر (آذربایجان شرقی)

عمومی

8766 13 مرداد 1389
349

كتابخانه عمومي مراغه

مراغه (آذربایجان شرقی)

عمومی

21496 19 آذر 1388
350

كتابخانه عمومی مرحوم علی اكبر عبداللهی

تربت حیدریه (خراسان رضوي)

عمومی

10678 19 بهمن 1390
351

كتابخانه عمومی مریم (س)

قم (قم)

عمومی

21210 19 تیر 1396
352

كتابخانه عمومی ملا شفیع ارسنجانی

ارسنجان (فارس)

عمومی

10520 13 مهر 1388
353

كتابخانه عمومی ملاصدرا

كهك (قم)

عمومی

6281 27 تیر 1390
354

كتابخانه عمومي ملكان

ملكان (آذربایجان شرقی)

عمومی

15204 21 شهریور 1389
355

كتابخانه عمومي ممقان

ممقان (آذربایجان شرقی)

عمومی

11078 21 مرداد 1389
356

کتابخانه عمومی مؤسسه امام صادق علیه السلام

قم (قم)

عمومی

12757 22 تیر 1396
357

كتابخانه عمومی مكتب الزهراء (س)

تهران (تهران)

عمومی

33869 26 شهریور 1396
358

كتابخانه عمومی میرداماد

گرگان (گلستان)

عمومی

48704 10 خرداد 1395
359

كتابخانه عمومي ميرداماد

تبریز (آذربایجان شرقی)

عمومی

9521 31 تیر 1389
360

كتابخانه عمومی میمند

ميمند (فارس)

عمومی

14040 20 مهر 1388