ردیف نام کتابخانه شهر (استان) نوع تعداد مدارک تاریخ بروزرسانی
301

كتابخانه عمومي هادي شهر

هادي شهر (آذربایجان شرقی)

عمومی

15480 29 مرداد 1389
302

كتابخانه عمومی نواب صفوی

مشهد (خراسان رضوي)

عمومی

14005 8 دی 1389
303

كتابخانه عمومي نطنز

نطنز (اصفهان)

عمومی

12605 22 مهر 1388
304

کتابخانه عمومی نرگس

قم (قم)

عمومی

11320 22 تیر 1396
305

كتابخانه عمومي نجف آباد

نجف آباد (اصفهان)

عمومی

17824 2 مهر 1388
306

كتابخانه عمومی نبی اكرم (ص ) تبریز

تبریز (آذربایجان شرقی)

عمومی

9397 3 مهر 1389
307

كتابخانه عمومي نائين

نائين (اصفهان)

عمومی

9693 18 مهر 1388
308

كتابخانه عمومی نابینایان

قم (قم)

تخصصی

2459 18 تیر 1390
309

كتابخانه عمومی میمند

ميمند (فارس)

عمومی

14040 20 مهر 1388
310

كتابخانه عمومي ميرداماد

تبریز (آذربایجان شرقی)

عمومی

9521 31 تیر 1389
311

كتابخانه عمومی میرداماد

گرگان (گلستان)

عمومی

53197 30 فروردین 1397
312

كتابخانه عمومی مكتب الزهراء (س)

تهران (تهران)

عمومی

34869 31 اردیبهشت 1397
313

کتابخانه عمومی مؤسسه امام صادق علیه السلام

قم (قم)

عمومی

12757 22 تیر 1396
314

كتابخانه عمومي ممقان

ممقان (آذربایجان شرقی)

عمومی

11078 21 مرداد 1389
315

كتابخانه عمومي ملكان

ملكان (آذربایجان شرقی)

عمومی

15204 21 شهریور 1389
316

كتابخانه عمومی ملاصدرا

كهك (قم)

عمومی

6281 27 تیر 1390
317

كتابخانه عمومی ملا شفیع ارسنجانی

ارسنجان (فارس)

عمومی

10520 13 مهر 1388
318

كتابخانه عمومی مریم (س)

قم (قم)

عمومی

21210 19 تیر 1396
319

كتابخانه عمومی مرحوم علی اكبر عبداللهی

تربت حیدریه (خراسان رضوي)

عمومی

10678 19 بهمن 1390
320

كتابخانه عمومي مراغه

مراغه (آذربایجان شرقی)

عمومی

21496 19 آذر 1388