ردیف نام کتابخانه شهر (استان) نوع تعداد مدارک تاریخ بروزرسانی
281

كتابخانه مركزي و مركز اسناد دانشگاه تهران

تهران (تهران)

دانشگاهی

29998 21 فروردین 1398
282

كتابخانه مجلس شوراي اسلامى

تهران (تهران)

عمومی

366708 3 مرداد 1392
283

كتابخانه مدرسه عالي شهيد مطهري (ره)

تهران (تهران)

حوزوی

19874 28 مرداد 1393
284

كتابخانه بنياد دايرة المعارف اسلامي

تهران (تهران)

تخصصی

150672 10 تیر 1398
285

كتابخانه مركز اسناد و مركز دائرة المعارف بزرگ اسلامى

تهران (تهران)

تخصصی

147667 16 بهمن 1391
286

كتابخانه ايرانشناسي مجلس شوراي اسلامي

تهران (تهران)

تخصصی

32811 27 مهر 1388
287

كتابخانه و مركز اسناد بنياد ايران شناسى

تهران (تهران)

تخصصی

121558 30 بهمن 1396
288

كتابخانه دانشكده ادبيات دانشگاه تهران

تهران (تهران)

دانشگاهی

76559 5 مهر 1393
289

كتابخانه و مركز اسناد سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

تهران (تهران)

تخصصی

9756 3 اسفند 1394
290

کتابخانه مدرسه علمیه خواهران فاطمیه (س) تهران

تهران (تهران)

حوزوی

3192 8 بهمن 1395
291

کتابخانه مدرسه علمیه خواهران فاطمة الزهراء (س) تهران

تهران (تهران)

حوزوی

5277 27 دی 1395
292

کتابخانه انتشارات سمت

تهران (تهران)

تخصصی

2580 10 اردیبهشت 1397
293

کتابخانه مرکزی قوه قضائیه

تهران (تهران)

تخصصی

4032 24 تیر 1397
294

کتابخانه شماره دو کانون اسلامی انصار

تهران (تهران)

عمومی

58347 3 بهمن 1396
295

كتابخانه مدرسه علمیه خواهران كوثر

تویسرکان (همدان)

حوزوی

4513 10 بهمن 1395
296

كتابخانه عمومی الغدیر تیران

تيران (اصفهان)

عمومی

7315 20 مهر 1388
297

كتابخانه عمومی جعفریه

جعفریه (قم)

عمومی

6089 15 اسفند 1396
298

کتابخانه مدرسه علمیه خواهران حضرت معصومه (س) جعفریه

جعفریه (قم)

حوزوی

4938 11 بهمن 1395
299

کتابخانه پردیس بین المللی ارس دانشگاه تهران

جلفا (آذربایجان شرقی)

دانشگاهی

3611 11 اسفند 1394
300

كتابخانه عمومی شماره يك جهرم

جهرم (فارس)

عمومی

15712 6 شهریور 1390