ردیف نام کتابخانه شهر (استان) نوع تعداد مدارک تاریخ بروزرسانی
1

کتابخانه کوثر دانشگاه قم

قم (قم)

دانشگاهی

32575 10 دی 1396
2

كتابخانه و مركز مدارك استانداري قم

قم (قم)

عمومی

7400 15 تیر 1387
3

كتابخانه موسسه علمی فرهنگي دارالحدیث

قم (قم)

تخصصی

50896 21 آذر 1397
4

كتابخانه مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)

قم (قم)

دانشگاهی

82079 8 اردیبهشت 1393
5

كتابخانه معاونت امور فرهنگي مجمع جهاني اهل بيت علیهم السلام

قم (قم)

تخصصی

18168 14 فروردین 1397
6

کتابخانه مطالعات اسلامی زن و خانواده (قم)

قم (قم)

تخصصی

10977 16 آبان 1395
7

کتابخانه مطالعات اسلامی به زبان های اروپایی

قم (قم)

تخصصی

292082 28 فروردین 1397
8

كتابخانه مركزي دانشگاه قم

قم (قم)

دانشگاهی

41852 28 بهمن 1396
9

كتابخانه مركزی دانشگاه حضرت معصومه (س)

قم (قم)

دانشگاهی

11891 2 دی 1396
10

كتابخانه مركز مديريت حوزه هاي علميه خواهران

قم (قم)

حوزوی

5568 25 خرداد 1393
11

كتابخانه مرکز تحقیقات و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی

قم (قم)

تخصصی

4585 25 تیر 1391
12

كتابخانه مركز تحقيقات آموزش و پرورش

قم (قم)

عمومی

24878 27 تیر 1397
13

كتابخانه مركز پژوهشي دائرة المعارف علوم عقلي اسلامى

قم (قم)

تخصصی

20484 9 آذر 1395
14

كتابخانه مركز پژوهش هاي اسلامي و دانشكده صدا و سيما

قم (قم)

تخصصی

24009 7 خرداد 1393
15

کتابخانه مرکز بررسی های اسلامی قم

قم (قم)

عمومی

37425 11 آذر 1397
16

كتابخانه مدرسه فقهی امام باقر (ع)

قم (قم)

حوزوی

4555 25 اردیبهشت 1397
17

كتابخانه مدرسه فرزانگان قم

قم (قم)

عمومی

6710 19 اسفند 1389
18

كتابخانه مدرسه عالي فقه و معارف اسلامي (حجتيه)

قم (قم)

حوزوی

23848 1 اردیبهشت 1392
19

كتابخانه مدرسه اسلامی هنر

قم (قم)

تخصصی

36982 30 فروردین 1397
20

كتابخانه مجمع عالی حكمت اسلامی

قم (قم)

تخصصی

14991 18 آذر 1397