ردیف نام کتابخانه شهر (استان) نوع تعداد مدارک تاریخ بروزرسانی
1

كتابخانه تخصصي امام خميني (ره)

قم (قم)

تخصصی

13026 10 تیر 1398
2

كتابخانه تخصصی ادبی و هنری دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم

قم (قم)

تخصصی

34500 10 تیر 1398
3

كتابخانه پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

قم (قم)

دانشگاهی

63046 10 تیر 1398
4

كتابخانه تخصصی تاریخ اسلام و ایران

قم (قم)

تخصصی

213668 18 فروردین 1398
5

كتابخانه تخصصی پژوهشكده حج و زیارت

قم (قم)

تخصصی

25782 18 فروردین 1398
6

کتابخانه دیجیتالی نور

قم (قم)

-

32576 16 بهمن 1397
7

كتابخانه موسسه علمی فرهنگي دارالحدیث

قم (قم)

تخصصی

50896 21 آذر 1397
8

کتابخانه تخصصی علوم حدیث

قم (قم)

تخصصی

16234 18 آذر 1397
9

كتابخانه مجمع عالی حكمت اسلامی

قم (قم)

تخصصی

14991 18 آذر 1397
10

کتابخانه تخصصی امامت

قم (قم)

تخصصی

7465 18 آذر 1397
11

کتابخانه مرکز بررسی های اسلامی قم

قم (قم)

عمومی

37425 11 آذر 1397
12

کتابخانه تخصصی فقه و اصول مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام

قم (قم)

تخصصی

21599 19 شهریور 1397
13

كتابخانه مركز تحقيقات آموزش و پرورش

قم (قم)

عمومی

24878 27 تیر 1397
14

كتابخانه مدرسه فقهی امام باقر (ع)

قم (قم)

حوزوی

4555 25 اردیبهشت 1397
15

كتابخانه دانشگاه باقر العلوم (ع)

قم (قم)

دانشگاهی

45301 2 اردیبهشت 1397
16

كتابخانه مدرسه اسلامی هنر

قم (قم)

تخصصی

36982 30 فروردین 1397
17

کتابخانه زبانهای خارجی و منابع اسلامی

قم (قم)

-

36982 28 فروردین 1397
18

کتابخانه مطالعات اسلامی به زبان های اروپایی

قم (قم)

تخصصی

292082 28 فروردین 1397
19

كتابخانه معاونت امور فرهنگي مجمع جهاني اهل بيت علیهم السلام

قم (قم)

تخصصی

18168 14 فروردین 1397
20

كتابخانه عمومی جعفریه

جعفریه (قم)

عمومی

6089 15 اسفند 1396