ردیف نام کتابخانه شهر (استان) نوع تعداد مدارک تاریخ بروزرسانی
1

کتابخانه مدرسه علمیه خواهران حضرت نرجس (س) آذر شهر

آذر شهر (آذربایجان شرقی)

حوزوی

3415 30 دی 1395
2

کتابخانه مدرسه علمیه خواهران فاطمیه (س) شیراز

شیراز (فارس)

حوزوی

2276 30 دی 1395
3

کتابخانه حوزه علمیه خواهران کوثر (س) آباده

آباده (فارس)

حوزوی

2239 30 دی 1395
4

کتابخانه حوزه علمیه خواهران الزهراء (س) شبستر

شبستر (آذربایجان شرقی)

حوزوی

2691 30 دی 1395
5

کتابخانه حوزه علمیه خواهران کوثر (س) تویسرکان

تویسرکان (همدان)

حوزوی

4513 2 بهمن 1395
6

کتابخانه مدرسه علمیه خواهران الزهراء (س) بندر عباس

بندر عباس (هرمزگان)

حوزوی

13179 3 بهمن 1395
7

کتابخانه مدرسه علمیه قدسیه بهشهر

بهشهر (مازندران)

حوزوی

1724 4 بهمن 1395
8

کتابخانه مدرسه علمیه عصمتیه بابل

بابل (مازندران)

حوزوی

2667 4 بهمن 1395
9

کتابخانه مدرسه علمیه خواهران الزهراء (س) بابل

بابل (مازندران)

حوزوی

4355 4 بهمن 1395
10

کتابخانه مدرسه علمیه فاطمیه (س) الیگودرز

اليگودرز (لرستان)

حوزوی

2593 4 بهمن 1395
11

کتابخانه مدرسه علمیه الزهراء (ُس) مینودشت

مینودشت (گلستان)

حوزوی

2031 4 بهمن 1395
12

کتابخانه مدرسه علمیه خواهران الزهراء (س) گرگان

گرگان (گلستان)

حوزوی

8730 4 بهمن 1395
13

کتابخانه مدرسه علمیه خواهران شهیده بنت الهدی صدر علی آباد کتول

علی آباد كتول (گلستان)

حوزوی

2399 4 بهمن 1395
14

کتابخانه مدرسه علمیه خواهران خاتم الاوصیاء (ع) فاضل آباد

فاضل آباد (گلستان)

حوزوی

4446 4 بهمن 1395
15

سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

تهران (تهران)

عمومی

906690 16 اردیبهشت 1392
16

سازمان كتابخانه ها، موزه ها و مركز اسناد آستان قدس رضوى

مشهد (خراسان رضوي)

عمومی

586568 16 آبان 1395
17

کتابخانه ۱۳ آبان(کتابخانه های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران)

شهر رى (تهران)

عمومی

19180 25 مرداد 1394
18

کتابخانه ابن سینا (کتابخانه های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران)

تهران (تهران)

عمومی

19658 12 تیر 1394
19

کتابخانه آتش نشانی(کتابخانه های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران)

تهران (تهران)

عمومی

1205 19 دی 1395
20

کتابخانه اخلاق(کتابخانه های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران)

تهران (تهران)

عمومی

6051 25 تیر 1394