ردیف نام کتابخانه شهر (استان) نوع تعداد مدارک تاریخ بروزرسانی
1

کتابخانه حوزه علمیه فاطمة الزهرا (س) ورزنه

ورزنه (اصفهان)

حوزوی

3218 5 بهمن 1395
2

كتابخانه دانشگاه پيام نور اصفهان

اصفهان (اصفهان)

دانشگاهی

20749 14 دی 1389
3

كتابخانه دانشكده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه كاشان

كاشان (اصفهان)

دانشگاهی

76245 19 تیر 1397
4

کتابخانه دانشکده علوم قرآنی اصفهان

اصفهان (اصفهان)

دانشگاهی

10478 18 فروردین 1398
5

كتابخانه دفتر تبليغات اسلامي اصفهان

اصفهان (اصفهان)

عمومی

28193 20 خرداد 1394
6

كتابخانه عمومی ابن مسكویه

اصفهان (اصفهان)

عمومی

21216 13 مرداد 1388
7

كتابخانه عمومي ارشاد

اصفهان (اصفهان)

عمومی

12635 4 شهریور 1388
8

كتابخانه عمومی اژیه

اصفهان (اصفهان)

عمومی

7650 23 مهر 1388
9

كتابخانه عمومي الغدير

خميني شهر (اصفهان)

عمومی

14998 27 مرداد 1388
10

كتابخانه عمومی الغدیر تیران

تيران (اصفهان)

عمومی

7315 20 مهر 1388
11

کتابخانه عمومی امام امیرالمومنین علیه السلام

اصفهان (اصفهان)

عمومی

24846 12 آذر 1396
12

كتابخانه عمومي امام خميني (ره)

بهارستان (اصفهان)

عمومی

7100 22 مهر 1388
13

كتابخانه عمومي امير قلي امينى

اصفهان (اصفهان)

عمومی

11119 26 مرداد 1388
14

كتابخانه عمومي بهارستان

بهارستان (اصفهان)

عمومی

8087 8 شهریور 1388
15

كتابخانه عمومي توحيد

اصفهان (اصفهان)

عمومی

16987 27 مرداد 1388
16

كتابخانه عمومي دهاقان (آیت الله محمد حسین خرد دهاقانی)

دهاقان (اصفهان)

عمومی

24998 18 مهر 1388
17

كتابخانه عمومي رهنان شماره يك

اصفهان (اصفهان)

عمومی

9498 18 مهر 1388
18

كتابخانه عمومي زرين شهر

زرين شهر (اصفهان)

عمومی

12925 17 مهر 1388
19

كتابخانه عمومي زهرائیه نجف آباد

نجف آباد (اصفهان)

عمومی

32344 1 شهریور 1396
20

كتابخانه عمومی سمیرم

سميرم (اصفهان)

عمومی

9876 19 مهر 1388