ردیف نام کتابخانه شهر (استان) نوع تعداد مدارک تاریخ بروزرسانی
1

كتابخانه عمومي اميرخيزى

تبریز (آذربایجان شرقی)

عمومی

15553 12 آبان 1388
2

كتابخانه عمومي تربيت

تبریز (آذربایجان شرقی)

عمومی

29032 18 اردیبهشت 1391
3

كتابخانه عمومي شهريار

تبریز (آذربایجان شرقی)

عمومی

19321 21 مرداد 1389
4

كتابخانه عمومی شهيد حميدباكري سردرود

تبریز (آذربایجان شرقی)

عمومی

11514 14 دی 1389
5

كتابخانه عمومی علامه امینی

تبریز (آذربایجان شرقی)

عمومی

9475 11 مهر 1389
6

كتابخانه عمومي ميرداماد

تبریز (آذربایجان شرقی)

عمومی

9562 29 تیر 1389
7

كتابخانه عمومی نبی اكرم (ص ) تبریز

تبریز (آذربایجان شرقی)

عمومی

9397 3 مهر 1389
8

كتابخانه عمومي ولي عصر (ع) تبريز

تبریز (آذربایجان شرقی)

عمومی

18101 16 فروردین 1389
9

كتابخانه مركزي و مركز اسناد دانشگاه تبريز

تبریز (آذربایجان شرقی)

دانشگاهی

67243 29 خرداد 1389
10

کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

تبریز (آذربایجان شرقی)

دانشگاهی

70218 30 فروردین 1395
11

كتابخانه مركزي و مركز اسناد دانشگاه صنعتي سهند

تبریز (آذربایجان شرقی)

دانشگاهی

51868 29 شهریور 1395
12

كتابخانه مؤسسه آموزش عالی الزهراء (س) (خواهران)

تبریز (آذربایجان شرقی)

حوزوی

4347 27 دی 1395