ردیف نام کتابخانه شهر (استان) نوع تعداد مدارک تاریخ بروزرسانی
1

كتابخانه و مركز مدارك استانداري قم

قم (قم)

عمومی

7400 15 تیر 1387
2

كتابخانه مركزي دانشگاه صنعتي شاهرود

شاهرود (سمنان)

دانشگاهی

27461 25 تیر 1388
3

كتابخانه عمومی ابن مسكویه

اصفهان (اصفهان)

عمومی

21216 13 مرداد 1388
4

كتابخانه عمومي امير قلي امينى

اصفهان (اصفهان)

عمومی

11119 26 مرداد 1388
5

كتابخانه عمومي صائب

اصفهان (اصفهان)

عمومی

13641 26 مرداد 1388
6

كتابخانه عمومی علامه طباطبایی شهرضا

شهرضا (اصفهان)

عمومی

18561 27 مرداد 1388
7

كتابخانه عمومي الغدير

خميني شهر (اصفهان)

عمومی

14998 27 مرداد 1388
8

كتابخانه عمومي توحيد

اصفهان (اصفهان)

عمومی

16987 27 مرداد 1388
9

كتابخانه عمومي شهيد مفتح

اصفهان (اصفهان)

عمومی

12820 29 مرداد 1388
10

كتابخانه عمومي ولي عصر (ع)

اصفهان (اصفهان)

عمومی

20468 30 مرداد 1388
11

كتابخانه عمومي ارشاد

اصفهان (اصفهان)

عمومی

12635 4 شهریور 1388
12

كتابخانه عمومي بهارستان

بهارستان (اصفهان)

عمومی

8087 8 شهریور 1388
13

كتابخانه عمومي نجف آباد

نجف آباد (اصفهان)

عمومی

17824 2 مهر 1388
14

كتابخانه عمومي ابوريحان بيرونى

شیراز (فارس)

عمومی

18591 10 مهر 1388
15

كتابخانه عمومی ملا شفیع ارسنجانی

ارسنجان (فارس)

عمومی

10520 13 مهر 1388
16

كتابخانه عمومی شماره یك كازرون

كازرون (فارس)

عمومی

15710 13 مهر 1388
17

كتابخانه عمومی خرامه

شیراز (فارس)

عمومی

13013 13 مهر 1388
18

كتابخانه عمومي زرين شهر

زرين شهر (اصفهان)

عمومی

12925 17 مهر 1388
19

كتابخانه عمومي باقر العلوم (ع) (هلال احمر)

قم (قم)

عمومی

11485 18 مهر 1388
20

كتابخانه عمومي سعدى

شیراز (فارس)

عمومی

9182 18 مهر 1388